Kurser

Inom ramen för Campus Ljungby bedrivs både personlig och organisatorisk utveckling. Vi bedriver utbildningar på högskole- och yrkeshögskolenivå som leder till arbete. Gemensamt för våra utbildningar är samarbete med partnerföretag, jobbfokus och individuellt stöd för personlig utveckling. Vi anordnar också kompetensutveckling för anställda i både privat och offentlig sektor. Alla utbildningar bygger på nära samarbete mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Högskole- och universitetsutbildningar

Agilt ledarskap 3 hp – januari 2021

(Start 20 januari, kl.13.00-16.30 )

Vill du bli en tydligare och mer engagerad ledare i en tid med mycket förändringar, där ändrade förutsättningar är vardagsmat? I kursen agilt ledarskap identifieras de verktyg som behövs för att bli en coach för en grupp, där deltagare/medarbetare uppmuntras till att tänka fritt och framåt mot de mål som så snabbt kan komma att förändras. I agil metodik lyfter man den enskilde individens förmåga att ta ansvar och vara flexibel i beslut som snabbt behöver omvärderas eller projekt som plötsligt måste byta riktning. Här tittar man också mycket på metodiken Scrum och i denna kurs lyfter vi fram skillnaden mellan tradionellt ledarskap kontra agilt ledarskap. Hur kan agila metoder maximera nyttan i organisationen och vilka stragetiska fördelar kan de ge för en verksamhet? 

Vill du veta mer om denna kurs eller vill anmäla dig, kontakta jan@campusljungby.se

Strategier för digital marknadsföring 3 hp – höst 2020

(Kursen med start 2020 är inställd pga Covid-19. För mer info om nästa kursstart kontakta info@campusljungby.se)

Arbetar du som marknadschef, affärsutvecklare eller chef med ansvar för digital marknadsföring i din organisation är denna kurs en ypperlig chans till kompetensutveckling inom detta område. Här ger vi chans till fördjupning i strategier och olika typer av teknologier för digital marknadsföring. Vi ger dig en djupare bild i hur man kombinerar de mer traditionella marknadsföringssätten med de mer digitala för att kunna nå mottagaren på bästa möjliga sätt.