markus-spiske-QozzJpFZ2lg-unsplash

Kommunikation och ledarskap

Fakta om

  • Studietid, start 19 augusti 2024
  • Studietid, slut 13 september 2024
  • Sista anmälningsdag 19 augusti 2024
  • Ort Ljungby
  • Studiefart Helfart
  • Anmälningskod _
  • Nivå Grund
  • Poäng 20 Yhp
  • Språk Svenska

Kursen behandlar ledarskap och kommunikation i olika roller inom och utanför en verksamhet. Kursen behandlar vidare självkännedom samt egenutveckling i syfte att ge den studerande möjligheter att kunna ta rollen som ledare.


De studerande skall ges kunskaper kring teorier för skriftlig samt muntlig kommunikation samt genom praktiska övningar kunna tillämpa olika kommunikationskanaler och verktyg. Kursen tillhandahåller också kunskaper gällande teorier kring gruppsamtal, självtester och praktiska övningar.


Kursen ger färdigheter i tillämpning av såväl skriftlig som muntlig kommunikation ur ett ledarskapsperspektiv. Kursen avslutas ett test samt egendokumentation kring den studerandes förvärvade kompetenser inom kommunikation och ledarskap.

För mer info och anmälan kontakta: