Om oss

Under begreppet Campus Ljungby finns även utbildningar till servicetekniker via Idé och Resurscentrum och fältservicetekniker hos Utvecklingscentrum för servicetekniker. Alla utbildningar finns i samma byggnad och detta möjliggör ett rikt studentliv med en bredd av olika utbildningar.

Utbildning & forskning utifrån näringslivets behov
CIL- Centrum för Informationslogistik bildades 2001 och byggdes upp på ett nära samarbete mellan Linnéuniversitetet, Halmstad högskola, Jönköping University, regionens näringsliv och offentlig sektor. Campus Ljungby leds av en styrelse som består av representanter från dessa organisationer.

Utbildningar på Campus Ljungby
På Campus Ljungby finns både akademiska utbildningar och yrkeshögskola inom flertalet områden med stark koppling till näringslivet som gemensam utgångspunkt. Gemensamt för våra utbildningar är att vi ständigt är lyhörda inför marknadens behov och efterfrågan på arbetskraft.

Samarbete med partnerföretag
Vårt nätverk av partnerföretag gör att vi hela tiden kan stämma av innehållet i utbildningarna mot efterfrågan på arbetsmarknaden. Våra partnerföretag gillar vår utbildningsidé och värdesätter kunskapsutbytet med våra studenter.

Jobbfokus
Efter avslutade studier på Campus Ljungby ska våra studenter både vara redo för och efterfrågade på arbetsmarknaden. Det handlar inte bara om teoretiska kunskaper utan även om möjligheten att få testa sina kunskaper i verkligheten på något av våra partnerföretag.

Individuellt stöd för personlig utveckling
Campus Ljungby ger våra studenter stöd och utveckling även på det personliga planet. Genom en karriär med grund från Campus Ljungby tillhandahåller vi en plattform för att du ska börja utveckla även din personliga sida under studietiden, allt för att du ska möta arbetsmarknaden väl förberedd. Vi gör det möjligt för dig att motsvara det arbetsmarknaden efterfrågar – målet är att du ska ha en anställning direkt efter examen.

Campus Ljungby och Linnéuniversitetet
Linnéuniversitetet, då Växjö universitet, var en av initiativtagarna när CIL startades 2001. Sedan starten har man haft ansvar för universitetsutbildningarna som är förlagda vid Campus Ljungby. Samtliga studenter vid universitetsutbildningarna på Campus Ljungby är inskrivna vid Linnéuniversitetet. Universitetet har under åren bidragit till att utveckla och stärka miljön i Ljungby bland annat genom att utveckla bibliotek, initiera utvecklingsprojekt, utveckla nya utbildningar och bygga upp forskning.

När Linnéuniversitetet bildades 2010 skapades samtidigt en fastare organisation kring samarbetet med Campus Ljungby. Linnéuniversitetet är representerad i Campus Ljungbys styrelse och universitetet har en styrgrupp, för hantera samarbetsfrågor, bestående av universitetsdirektör, chef för externa relationer och berörda dekaner. Vid Campus Ljungby finns en samordningsresurs som ansvarar för att information och frågeställningar förmedlas och utvecklas.

Campus Ljungby och Linnéuniversitetet samordnar frågor om:

Teknisk och fysisk infrastruktur
Bibliotek
Studiesociala frågor
Information och marknadsföring
Studentrekrytering
Relationer med samhälle och näringsliv
Verksamhetsförlagd utbildning
Efterfrågan av nya utbildningar, däribland uppdragsutbildningar
Initiering av forskningsprojekt, i synnerhet i samverkan med omgivande näringsliv


Styrelse
Campus Ljungby leds av en styrelse som består av representanter från näringslivet, lärosäten och offentlig organisation.

Styrelse:
Magnus Gunnarsson, Ordförande, kommunstyrelsens ordförande, Ljungby kommun
Christer Ågren, VD, Electrolux laundry systems
Sylvia Sundell, Operations Manager Sverige, PostNord Fulfilment AB
Marika Räihä, Production Manager Supply Chain, Strålfors AB
Jennie Vidal, Kommundirektör Ljungby kommun
Magnus Andersson, Konstruktions- och utvecklingsansvarig, Cargotec Sweden AB
Anders Nelson, vice rektor, Högskolan i Halmstad
Per Hilletofth, Professor logistik, Jönköping University
Gunnar Bolmsjö, Professor, Prefekt, Institutionen för maskinteknik, Linnéuniversitetet
Thomas Ragnarsson, Region Kronoberg
Håkan Larsson, Fabrikschef Emballator Lagan Plast AB

Valberedning
Per-Åke Adolfsson, Näringslivschef, Ljungby kommun
Peter Johansson, VD Pmu Rep & Smide AB

Servicetekniker Idé & Resurscentrum

2-årig Yrkeshögskoleutbildning, 400 YH-poäng.
En servicetekniker arbetar i många olika branscher och med många olika produkter/maskiner/utrustning som verktygsmaskiner, pressar, robotar och hissar, men också på sjukhus som medicintekniker.
Du kan arbeta som resande tekniker med hela världen som ditt arbetsfält eller internt på ett företag som underhållstekniker.
Inriktningen på utbildningen är mot maskintillverkare (ej fordon).

Utbildningen innehåller följande kurser:

Fördjupning i yrkesrollen 10 poäng
Ellära och elektronik, 60 poäng
PLC – Automation, 60 poäng
Mekanik och verkstadsteknik, 55 poäng
Hydraulik – Pneumatik, 35 poäng
Kvalitet – Miljö – Arbetsmiljö, 20 poäng
Engelska för Servicetekniker, 20 poäng
Kommunikation, ledarskap och projektkunskap 20 poäng
LIA, lärande i arbetslivet, 100 poäng
Examensarbete, 20 poäng

Läs mer om din utbildning och ansökan här.

Fältservicetekniker, Utvecklingscenter för servicetekniker

Är du intresserad av fordon och ny teknik?
Satsa på en utbildning som ger dig en spännande framtid med intressanta arbetsuppgifter i Sverige och utomlands. Utbildningen ger dig teoretisk och praktisk kompetens, bland annat ellära och hydraulik.

Serviceteknikerutbildningen, som är förlagd till Ljungby, genomförs i samverkan med Sveriges ledande företag i branschen.
Inträdeskraven är avlagd gymnasieexamen eller motsvarande samt
– Lägst betyget E i kursen fordon och redskap
Eller
– Lägst betyget E i kursen maskin- och lastbilsteknik
Eller
– Annan motsvarande utbildning eller erfarenhet

Du får fördjupade kunskaper i bland annat maskinteknik, ellära, elektronik, digitalteknik och multiplexteknik. Praktiska delar som svetsning blandas med materialkunskap och IT-hjälpmedel för felsökning. I utbildningen ingår också truckförarutbildning.

Varje termin gör du sex veckors LIA (Lärande i Arbete) på ett företag i branschen. Du kan få sommarjobb och goda möjligheter till utlandspraktik. Efter utbildningen är du en fältservicetekniker inom mobila arbetsmaskiner.

Läs mer om utbildning till fältservicetekniker här.