Om oss

Utbildning & forskning utifrån näringslivets behov
Campus Ljungby, tidigare CIL- Centrum för Informationslogistik, bildades 2001 och byggdes upp genom ett nära samarbete mellan Linnéuniversitetet, Halmstad högskola, Jönköping University, regionens näringsliv och offentlig sektor. Campus Ljungby leds av en styrelse som består av representanter från dessa organisationer.

Utbildningar på Campus Ljungby
På Campus Ljungby finns både akademiska utbildningar och yrkeshögskola inom flertalet områden med stark koppling till näringslivet som gemensam utgångspunkt. Gemensamt för våra utbildningar är att vi ständigt är lyhörda inför marknadens behov och efterfrågan på arbetskraft.

Samarbete med partnerföretag
Vårt nätverk av partnerföretag gör att vi hela tiden kan stämma av innehållet i utbildningarna mot efterfrågan på arbetsmarknaden. Våra partnerföretag gillar vår utbildningsidé och värdesätter kunskapsutbytet med våra studenter.

Jobbfokus
Efter avslutade studier på Campus Ljungby ska våra studenter både vara redo för och efterfrågade på arbetsmarknaden. Det handlar inte bara om teoretiska kunskaper utan även om möjligheten att få testa sina kunskaper i verkligheten på något av våra partnerföretag.

Individuellt stöd för personlig utveckling
Campus Ljungby ger våra studenter stöd och utveckling även på det personliga planet. Genom en karriär med grund från Campus Ljungby tillhandahåller vi en plattform för att du ska börja utveckla även din personliga sida under studietiden, allt för att du ska möta arbetsmarknaden väl förberedd. Vi gör det möjligt för dig att motsvara det arbetsmarknaden efterfrågar – målet är att du ska ha en anställning direkt efter examen.

Campus Ljungby och Linnéuniversitetet
Linnéuniversitetet, då Växjö universitet, var en av initiativtagarna när Campus Ljungby, då CIL, startades 2001. Sedan starten har man haft ansvar för universitetsutbildningarna som är förlagda vid Campus Ljungby. Samtliga studenter vid universitetsutbildningarna på Campus Ljungby är inskrivna vid Linnéuniversitetet. Universitetet har under åren bidragit till att utveckla och stärka miljön i Ljungby bland annat genom att utveckla bibliotek, initiera utvecklingsprojekt, utveckla nya utbildningar och bygga upp forskning.

När Linnéuniversitetet bildades 2010 skapades samtidigt en fastare organisation kring samarbetet med Campus Ljungby. Linnéuniversitetet är representerad i Campus Ljungbys styrelse och universitetet har en styrgrupp, för hantera samarbetsfrågor, bestående av universitetsdirektör, chef för externa relationer och berörda dekaner. Vid Campus Ljungby finns en samordningsresurs som ansvarar för att information och frågeställningar förmedlas och utvecklas.

Campus Ljungby och Linnéuniversitetet samordnar frågor om:

Teknisk och fysisk infrastruktur
Bibliotek
Studiesociala frågor
Information och marknadsföring
Studentrekrytering
Relationer med samhälle och näringsliv
Verksamhetsförlagd utbildning
Efterfrågan av nya utbildningar, däribland uppdragsutbildningar
Initiering av forskningsprojekt, i synnerhet i samverkan med omgivande näringsliv


Styrelse
Campus Ljungby leds av en styrelse som består av representanter från näringslivet, lärosäten och offentlig organisation.

I föreningsstyrelsen

Magnus Gunnarsson, Ljungby kommun, Styrelseordförande
Per Hilletofth, Jönköping University/ Högskolan i Gävle
Måns Svensson, Högskolan i Halmstad
Per Petterson, Emballator Lagan Plast
Rene Jaramillo, Region Kronoberg
Jennie Vidal, Kommundirektör, Ljungby kommun
Lisbet Karlsson, Postnord Strålfors
Lina Danielsson, Kalmar Cargotec
Sylvia Sundell, Postnord TPL
Linda-Marie Rönnqvist, Electrolux Professionell
Åsa Blom, Linneuniversitetet
Mikael Antonsson, Consid
Jessica Berntsson, Kontek

Valberedning
Per Åke Adolfsson, Näringslivsavdelningen Ljungby kommun
Peter Johansson, PMU

Bolagsstyrelsen
Magnus Gunnarsson, Ljungby kommun, Styrelseordförande
Per Hilletofth, Jönköping University/Högskolan i Gävle
Lisbet Karlsson, Postnord Strålfors

Fler utbildningsanordnare

I Ljungby finns även Yh-utbildningar till servicetekniker och IT-infrastrukturtekniker via IRC Ljungby och fältservicetekniker hos Utvecklingscentrum för Servicetekniker. Alla utbildningar finns i samma byggnad och detta möjliggör ett rikt studentliv med en bredd av olika utbildningar.

Läs mer om IRCs utbildningar här.

Läs mer om Utvecklingscentrum för serviceteknikers utbildning till fältservicetekniker här.