Om oss

Den lilla skolan med det stora hjärtat

Campus Ljungby bildades 2001 genom ett nära samarbete mellan Linnéuniversitetet, Högskolan i Halmstad, Jönköping University samt regionens näringsliv och offentlig sektor. År 2021 firade vi hela 20 år som eget campus och än idag består vår styrelse av representanter från de grundande organisationerna. Vi är otroligt stolta över att i mer än två decennier försett arbetsmarknadens olika branscher med kompetenta och duktiga medarbetare.

På Campus Ljungby erbjuder vi ett brett utbud av högskole- och yrkeshögskoleutbildningar samt enstaka kurser. Gemensamt för samtliga utbildningar är att de är framtagna i tätt samarbete med näringsliv och offentlig sektor, baserat på behov och efterfrågan samt att teori varvas med praktik. Detta leder till att merparten av våra studenter är erbjudna anställning innan de avslutar sina studier.

Campus Ljungby är den lilla skolan med det stora hjärtat! Här har studenterna en stark sammanhållning både till varandra och till oss som personal. De knyter också kontakter med potentiella arbetsgivare och nya vänner via sin utbildning hos oss.

Studier nära arbetsmarknaden

Det som gör oss på Campus Ljungby unika är vårt samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Gemensamt för samtliga utbildningar är att teori och praktik varvas vilket medför att våra studenter drar nytta av samarbetet både genom praktik och examensarbete. Våra partnerföretag gillar vår utbildningsidé och värdesätter kunskapsutbytet med våra studenter.

Syftet med våra utbildningar är att studenterna efter avslutade studier ska vara redo för arbetslivet och efterfrågade på arbetsmarknaden.

Låter detta som något för dig? Då är du välkommen med din ansökan till oss!

Jobbfokus
Efter avslutade studier på Campus Ljungby ska våra studenter både vara redo för och efterfrågade på arbetsmarknaden. Det handlar inte bara om teoretiska kunskaper utan även om möjligheten att få testa sina kunskaper i verkligheten på något av våra partnerföretag.

Individuellt stöd för personlig utveckling
Campus Ljungby ger våra studenter stöd och utveckling även på det personliga planet. Genom en karriär med grund från Campus Ljungby tillhandahåller vi en plattform för att du ska börja utveckla även din personliga sida under studietiden, allt för att du ska möta arbetsmarknaden väl förberedd. Vi gör det möjligt för dig att motsvara det arbetsmarknaden efterfrågar – målet är att du ska ha en anställning direkt efter examen.

Projekt och utveckling på Campus Ljungby

En viktig del av Campus Ljungbys verksamhet är att driva projekt för att utveckla såväl näringsliv som offentlig verksamhet i Kronobergs län.

Campus Ljungby är samverkanspartner till IUC Sverige (Industriella UtvecklingsCentra) och representerar IUC i hela Kronobergs län. IUC är en nationell resurs för ökad konkurrenskraft i svensk industri. Vi arbetar för att ständigt stärka samverkan mellan industri, forskningsinstitut, akademi, regionala och nationella organisationer och myndigheter. Vi är en företagsnära, rikstäckande organisation med regionala bolag som tillsammans bygger kunskap om industriföretagens behov.


Styrelse
Campus Ljungby leds av en styrelse som består av representanter från näringslivet, lärosäten och offentlig organisation.

I föreningsstyrelsen

Marcus Brunskog, Alvesta kommun – Huseby Bruk, Styrelseordförande

Per Hilletofth, Jönköping University/Högskolan i Gävle

Magnus Gunnarsson, Ljungby kommun

Jennie Vidal, Kommundirektör, Ljungby kommun

Christofer Englund , Högskolan i Halmstad

Mats Jeppsson, Emballator Lagan Plast

Rene Jaramillo, Region Kronoberg

Lina Danielsson, Cargotec

Sylvia Sundell, Postnord TPL

Linda-Marie Rönnqvist, Electrolux Professionell

Åsa Blom, Linneuniversitetet

Mikael Antonsson, Consid

Catinca Rosén, Kontek

Valberedning
Per Åke Adolfsson, Näringslivsavdelningen Ljungby kommun
Peter Johansson, PMU

Bolagsstyrelsen
Marcus Brunskog, Alvesta kommun – Huseby Bruk, Styrelseordförande
Per Hilletofth, Jönköping University/Högskolan i Gävle
Magnus Gunnarsson, Ljungby kommun

Vårt ägardirektiv

Fler utbildningsanordnare

I Ljungby finns även andra yrkeshögskoleanordnare med fler utbildningar, IRC Ljungby och Utvecklingscentrum för Servicetekniker. Alla utbildningar finns i samma byggnad och detta möjliggör ett rikt studentliv med en bredd av olika utbildningar.

Läs mer om IRCs utbildningar här.

Läs mer om Utvecklingscentrum för serviceteknikers utbildning till fältservicetekniker här.