person showing green leaf

Hållbarhet, kvalitet och miljö

Fakta om

  • Studietid, start 25 november 2024
  • Studietid, slut 17 januari 2025
  • Sista anmälningsdag 25 november 2024
  • Ort Ljungby
  • Studiefart Helfart
  • Anmälningskod _
  • Nivå Grund
  • Poäng 30 Yhp
  • Språk Svenska

Kursen behandlar systematiskt hållbarhets- och verksamhetsledningsarbete i ett modernt industriföretag samt metoder och verktyg för det förebyggande arbetet med ständiga förbättringar.

Kursens syfte är att ge den studerande kunskap om systematiskt hållbarhets- och verksamhetsledningsarbete. Den studerande ska få metoder och verktyg för det förebyggande arbetet med ständiga förbättringar samt kunna redogöra för hur produkt- och processkvaliteten kan säkras och förbättras med hjälp av ledningssystem och dess verktyg. Kursens syfte är också att ge kunskap om systematiskt hållbarhetsarbete i företaget.

Målet med kursen är att den studerande ska ha förståelse för de ansvarsprinciper, riktlinjer, förordningar och verktyg som modern industri tillämpar i sitt arbete för en hållbar utveckling. Den studerande ska kunna redogöra för hur företag ska arbeta på ett systematiskt sätt med ledningssystem och hållbar produktion.

För mer info och anmälan, kontakta: