text

Processkartläggning och processutveckling

Fakta om

  • Studietid, start 21 oktober 2024
  • Studietid, slut 22 november 2024
  • Sista anmälningsdag 21 oktober 2024
  • Ort Ljungby
  • Studiefart Helfart
  • Anmälningskod _
  • Nivå Grund
  • Poäng 25 Yhp
  • Språk Svenska

Kursen behandlar begrepp och teorier inom processkartläggning och processutveckling kopplat till leverantörskedjan, produktionsutveckling och syftar till modern, hållbar produktion.


Kursens syfte och mål är att den studerande skall utveckla kunskaper och färdigheter kring centrala begrepp och teorier inom processkartläggning och processutveckling kopplat till hela leverantörskedjan och produktionsprocessen.

För mer info och anmälan, kontakta: