Rubrik (10)

Hållbar produktionsplanering för tillverkningsindustrin

Fakta om

  • Studietid, start 2 september 2024
  • Studietid, slut 9 december 2024
  • Sista anmälningsdag Öppen för anmälan
  • Ort Ljungby
  • Studiefart Halvfart
  • Anmälningskod _
  • Nivå Grundnivå
  • Poäng 30 Yhp
  • Språk Svenska

Kursens fokus ligger på modern, hållbar produktionsplanering, styrning och optimering, och utbildningen innehåller avancerade moment inom dessa områden. Utbildningens upplägg med studieuppgifter, ofta kopplade direkt till den studerandes arbetsplats, förutsätter förkunskaper som förvärvats genom yrkesarbete, företrädesvis inom tillverkningsindustrin.

Denna kurs passar dig som arbetat några år inom tillverkningsindustri och bättre vill kunna matcha kraven när det gäller omställningen mot ökad effektivitet och hållbarhet. Genom att lära dig hantera förändringar samt planera förbättrade processer och effektivare produktionsflöden står du bättre rustad inför framtiden!

Efter avslutad utbildning ska den studerande bland annat ha kunskaper om definitioner, begrepp och metoder inom dagens och morgondagens produktionsplanering och produktionslogistik, produktionsupplägg och produktionslogik i tillverkande företag, ha färdigheter om aktuella och relevanta metoder inom effektiv produktionsplanering och produktionslogistik, planering av prognosarbete samt i att kunna hantera grundläggande statistik och daglig styrning inom modern produktion. Vidare ska den studerande bland annat ha kompetenser att självständigt hantera hållbara tekniker och metoder för styrning och optimering av material- och produktionsflöden.

Utbildningen går på halvfart i 14 veckor med en campusförlagd heldagslektion per vecka så att det ska gå att kombinera utbildning och arbete.

Behörighet

För mer info och anmälan, kontakta: