person holding light bulb

Change Management

Fakta om

  • Studietid, start 16 september 2024
  • Studietid, slut 18 oktober 2024
  • Sista anmälningsdag 16 september 2024
  • Ort Ljungby
  • Studiefart Helfart
  • Anmälningskod _
  • Nivå Grund
  • Poäng 25 Yhp
  • Språk Svenska

Kursen behandlar verktyg och modeller för att driva förändringsprojekt samt ge en grundlig kännedom om ledarskap i förändring och hur man praktiskt tillämpar metod, övningar och verktyg.


Syfte och mål med kursen är att ge verktyg och modeller för att leda och driva förändringsprojekt. Kursen syftar också till att ge grundlig kännedom om ledarskap i förändring och hur man praktiskt tillämpar metod, övningar och verktyg. Kursen presenterar teorier och modeller kring förändringsledning samt ger möjlighet att genom praktiska övningar och användande av olika verktyg träna på realistiska scenarier. Efter kursen ska studenten självständigt kunna driva olika typer av förändringsinitiativ och projekt.


Kursen avslutas med att de studerande får möjlighet att visa prov på sin samlade kompetens inom Change Management.

För mer info och anmälan, kontakta: