three men sitting while using laptops and watching man beside whiteboard

LEAN

Fakta om

  • Studietid, start 20 januari 2025
  • Studietid, slut 21 februari 2025
  • Sista anmälningsdag 20 januari 2025
  • Ort Ljungby
  • Studiefart Helfart
  • Anmälningskod _
  • Nivå Grund
  • Poäng 25 Yhp
  • Språk Svenska

Kursens syfte och mål är att ge förståelse för hur Lean är uppbyggt och påverkar planering, logistik, produktion, resurser och lönsamhet mm samt hur ett modernt industriföretag kan nå konkurrensfördelar genom effektivt Lean-tänkande och en tillämpad Lean-filosofi.

Kursen tillhandahåller teoretisk kunskap och praktiska metoder för att kunna arbeta med förändring ur ett leanperspektiv. I kursen läggs stort fokus på att arbeta med praktiska övningar och relevanta case, som exempelvis leanspel och studiebesök, i syfte att öva färdigheter som är kopplat till att analysera och förbättra verksamhetsflöden och att effektivisera produktionssystem med fokus på digitalisering och hållbarhet. Den studerande ska efter kursen kunna applicera förändringsledning i ett företag.

För mer info och anmälan, kontakta: