jay-wennington-N_Y88TWmGwA-unsplash

Kompetenslyft inom Restaurangbranschen med fokus på kök och service

Projektet riktar sig till ledning och medarbetare inom restaurangbranschen i Småland med fokus på Kronoberg. Även innan pandemin slog till var kompetensbrist inom besöksnäringen en stor utmaning – men nu har bristen utvecklats till en kris som bromsar upp branschens återhämtning. Med detta projekt vill vi kompetensutveckla befintlig personal och höja status på yrkesrollerna samt ge möjlighet att utvecklas vidare. Parallellt vill vi stötta näringsidkarna i sitt arbete att behålla personal och öka attraktivitet som arbetsgivare.

Övergripande mål:

  • Att kompetensutveckla befintlig personal,
  • höja status på yrkesrollerna samt ge möjlighet att utvecklas vidare och stärka positionen inom ramen för nuvarande anställning.
  • Parallellt vill vi stötta näringsidkarna i sitt arbete att behålla personal och öka attraktivitet som arbetsgivare och få in nya medarbetare till branschen.

Vad erbjuder projektet:

  • Handledning från erfaren kompetenscoach som hjälper till att lägga upp insatserna i ert företag (strategisk behovskompetensplan).
  • Validering som visar vilken kompetens som finns hos medarbetarna och ger ett detaljerat underlag för träffsäker kompetensutveckling för kompetens som saknas. Målet är att deltagare som valideras ska nå kompetensbevis/gesällbrev.
  • Kompetensutveckling för att täcka de områden där kompetensen behöver stärkas samt riktade utbildningar inom olika områden t ex inom hygien, råvarukunskap, menysammansättning, ledarskap och gruppdynamik samt fortbildning inom gastronomisk fortbildning (dessa tas fram i samband med strategiska kompetensbehovsanalysen) för att behålla och utveckla branschen.
  • Samt ge ledare och entreprenörer inspiration och kunskap att ta sin verksamhet vidare.

Tycker Ni att det låter intressant?

Är du som arbetsgivare eller vet någon i din organisation som är intresserad av att deltaga i projektet kan ni skriva ut och fylla i nedanstående avsiktsförklaring.


Aktiviteter

Inspirationsutbildningar – Ta del av en utbildningsresa som tagits fram i Region Halland, med Lisa Lemke som föreläsare. Ta del av utbildningen digitalt, när du vill!

Under hösten kommer vi att genomföra följande utbildningar. Inbjudan till varje separat utbildning kommer löpande.

Inspirationsföreläsning ”Social hållbarhet” – 24 augusti

Utbildning ”Specialkost””tillfälle 1” 6/9 och ”tillfälle 2” 20/9

Genomförda aktiviteter

Inspirationsföreläsning – Ekologiskt, lokalt eller klimatsmart

Dryckeskunskap – Världens bästa gin!

Inspirationsseminarium: Gästen i fokus, Ledarskap, Generation Z & Köksekonomi


Upphandling

Frågor och svar upphandling

Projektet finansieras av ESF, Europeiska Socialfonden och medfinansieras av den privata sektorn och varar från januari 2022 till april 2023.