jay-wennington-N_Y88TWmGwA-unsplash

Kompetenslyft inom Restaurangbranschen med fokus på kök och service

Projektet riktar sig till ledning och medarbetare inom restaurangbranschen i Småland med fokus på Kronoberg. Även innan pandemin slog till var kompetensbrist inom besöksnäringen en stor utmaning – men nu har bristen utvecklats till en kris som bromsar upp branschens återhämtning. Med detta projekt vill vi kompetensutveckla befintlig personal och höja status på yrkesrollerna samt ge möjlighet att utvecklas vidare. Parallellt vill vi stötta näringsidkarna i sitt arbete att behålla personal och öka attraktivitet som arbetsgivare.

Övergripande mål:

  • Att kompetensutveckla befintlig personal,
  • höja status på yrkesrollerna samt ge möjlighet att utvecklas vidare och stärka positionen inom ramen för nuvarande anställning.
  • Parallellt vill vi stötta näringsidkarna i sitt arbete att behålla personal och öka attraktivitet som arbetsgivare och få in nya medarbetare till branschen.

Vad erbjuder projektet:

  • Handledning från erfaren kompetenscoach som hjälper till att lägga upp insatserna i ert företag (strategisk behovskompetensplan).
  • Validering som visar vilken kompetens som finns hos medarbetarna och ger ett detaljerat underlag för träffsäker kompetensutveckling för kompetens som saknas. Målet är att deltagare som valideras ska nå kompetensbevis/gesällbrev.
  • Kompetensutveckling för att täcka de områden där kompetensen behöver stärkas samt riktade utbildningar inom olika områden t ex inom hygien, råvarukunskap, menysammansättning, ledarskap och gruppdynamik samt fortbildning inom gastronomisk fortbildning (dessa tas fram i samband med strategiska kompetensbehovsanalysen) för att behålla och utveckla branschen.
  • Samt ge ledare och entreprenörer inspiration och kunskap att ta sin verksamhet vidare.

Tycker Ni att det låter intressant?

Är du som arbetsgivare eller vet någon i din organisation som är intresserad av att deltaga i projektet kan ni skriva ut och fylla i nedanstående avsiktsförklaring.


Aktiviteter

Inspirationsutbildningar – Ta del av en utbildningsresa som tagits fram i Region Halland, med Lisa Lemke som föreläsare. Ta del av utbildningen digitalt, när du vill!

Digitalt seminarium – Ledarskap 23 januari

Seminariet ledarskap handlar om din roll som ledare och de möjligheter och utmaningar som ligger den rollen. I en bransch som tar avstamp i nya förutsättningar efter pandemin behöver vi som ledare också tänka nytt. Oavsett hur länge vi varit branschen.

Grundläggande utbildning – Livsmedelshygien 30 januari – inställd!

I den här utbildningen lär du dig grunderna i livsmedelshygien, hur ett egenkontrollprogram fungerar och grundläggande kunskap om HACCP.
Syftet med utbildningen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper om rutiner för säker livsmedelshantering i måltidsverksamhet.

Projektet ger möjlighet till validering inom kockyrket
Inom hotell- och restaurangbranschen är det många som saknar papper på sin kunskap, i den privata näringen som den offentliga. Genom att validera sina kunskaper omvandlas det man lärt sig genom praktiskt arbete till formell kunskap. Validering är alltså inte utbildning eller praktik utan en metod som leder till ett skriftligt kunskapsbevis.

Utbildning – Ledarskap 6 & 9 februari

En praktisk utbildning i att bli en bra ledare. Du som deltagare kommer att öka förmågan att skapa motivation, engagemang och välmående hos dina medarbetare.

Utbildning ”Gästen i fokus” 15 februari – inställd!

I den här utbildningen fokuserar vi på att sätta gästen i fokus, skapa kundnöjdhet och få gästen att vilja komma tillbaka. Hur kan du få dina gäster att agera ambassadörer för din verksamhet och hur viktigt är egentligen kroppsspråket i första mötet mellan människor?

Utbildning – Specialkost & klimatsmart mat 16 februari

Allergier, allergener, gluten, laktos och spannmålsallergier. Vad behöver man veta som kock eller måltidsbiträde?

Planerade aktiviteter inom projektet:

  • 27/2-28/2 – Inspirationsresa till Halland.

Mer information om planerade aktiviteter kommer i separata inbjudningar.

Genomförda aktiviteter

Digital utbildning ”Nya medarbetare i branschen” – Under sex eftermiddagar kommer du att lära dig mer om din bransch och bli mer trygg i din nya roll. Datum: 19/9, 26/9, 10/10, 24/10, 7/11 & 14/11.

Utbildning ”Ledarskap – Erfaren ledare” – 19/10, 2/11 och 9/11

Inspirationsseminarium – ”Gästen i fokus” – 15/11

Genomförda utbildningar under hösten

Utbildning ”Avtal och arbetsrätt” – 31/10

Utbildning ”Ledarskap – Ny som ledare” – 18/10, 1/11 och 8/11

Utbildning ”Gästen i fokus” – 17/10

Digitalt seminarium ”Ledarskap” – 28/9

Utbildning ”Köksekonomi””tillfälle 1” 13/9 och ”tillfälle 2” 27/9

Utbildning ”Specialkost””tillfälle 1” 6/9 och ”tillfälle 2” 20/9

Inspirationsföreläsning ”Social hållbarhet” – 24 augusti

MAT2022 mässa – enkät

Under mässan på MAT2022 genomförde projektet en enkätundersökning med temat ”Vad uppskattar du vid ett restaurangbesök?”. Resultatet av undersökningen kan du se på bilderna nedan.

Näringslivs- och rekryteringsmässa – enkät

Under mässan på Ljungbydagarna genomförde projektet en enkätundersökning med temat ”Vad uppskattar du vid ett restaurangbesök?”. Resultatet av undersökningen kan du se på bilderna nedan.

Inspirationsföreläsning – Ekologiskt, lokalt eller klimatsmart

Dryckeskunskap – Världens bästa gin!

Inspirationsseminarium: Gästen i fokus, Ledarskap, Generation Z & Köksekonomi


Upphandling

Frågor och svar upphandling

Projektet finansieras av ESF, Europeiska Socialfonden och medfinansieras av den privata sektorn och varar från januari 2022 till april 2023.