woman-g4865aca72_1920

Kompetenslyft Välfärd

Hur ska samhället rustas för att kunna utföra framtidens vård?

Vår demografi i samhället är under förändring. Fram till år 2027 väntas befolkningen öka med 10 procent och antalet invånare som är över 80 år kommer att vara 4000 fler jämfört med 2017, samtidigt som andelen kronobergare i arbetsför ålder inte ökar i samma takt som övriga åldersgrupper.  Detta leder till stora utmaningar med kompetensförsörjning för vård och omsorg.

Campus Ljungby har startat ESF-projektet Kompetenslyft Välfärd med syfte att kompetensutveckla personal inom vård- och omsorg inom digitalisering och ökad AI-tillämpning. Fokusområdena är digitalisering och förändringsledning.

Projektet arbetar också för att höja status på yrkesroller inom vård och omsorg.

Målgrupper i projektet

Projektet riktar sig till ledning och medarbetare inom vård och omsorg. Projektet syftar att kompetensutveckla befintlig personal och höja status på yrkesrollerna samt ge möjlighet att utvecklas vidare inom digitalisering och ökad AI-tillämpning.

Övergripande mål:

  • Ge förutsättningar för att kunna möta upp den demografiska utvecklingen, i form av kunskap inom digitalisering
  • Belysa nya yrkesroller i takt med välfärdsteknikens utveckling
  • Motivation till att utvecklas inom digitalisering/välfärdsteknik
  • Attrahera ny arbetskraft till branschen

Vad erbjuder projektet:

  • Kompetensutvecklingsinsatser inom digitalisering och förändringsledning genom till exempel webinars, workshops, korta och långa kurser, nätverksgrupper och studiebesök med mera.
  • Strategier för ledare och andra strategiska nyckelpersoner att leda i förändring för fler digitala processer, verktyg och ökad AI-tillämpning inom vård och omsorg.
  • En insikt i framtidens nya yrkesroller och utvecklingsmöjligheter.
  • Inspiration och fortsatt grund för utbildning och lärande inom vård och omsorg.

Kompetenslyft Välfärd är ett led i utvecklingen av God & Nära Vård, ett samarbetsprojekt mellan Ljungby kommun, Region Kronoberg och Campus Ljungby. Fokusområdena är digitalisering och förändringsledning.


Aktiviteter

Förinspelade föreläsningar
Vi erbjuder 4 förinspelade föreläsningar på ca 1 h som går att ta del av när som helst när det passa er, eller så kan ni titta gemensamt på ett APT.
Utbildningarna är (med anmälningslänk):
Framtidens e-hälsa
Digital tillsyn
Digitala stöd i vardagen
Etik & e-hälsa
Kom ihåg att varje tittare som tar del av utbildningen är unik och kräver enskild registrering i vår deltagarredovisning.

Genomförda aktiviteter

Tvådagars ledarskapsutbildning: Förändringsledning
Ledarskap, coachning och implementering inför kommande införande och utveckling av välfärdsteknik. Processer och arbetsrätt. Förändringsledning
Dag 1: 7 mars kl. 9-16 – Digitalt via Teams
Dag 2: 16 mars kl.9-16 – Campus Ljungby

Inspirationsföreläsning; Att skapa och känna arbetsglädje och greppa förändringar

9 mars kl. 13.00-15.30
Plats: Campus Ljungby

Avslutningsföreläsning för projekt Kompetenslyft Välfärd.
Inledningsvis presenteras projektets resultat, utmaningar och goda exempel, följt av en inspirationsföreläsning med Christina Stielli – Att skapa & känna arbetsglädje och greppa förändringar.
Målgrupp: Chefer och medarbetare inom vård- och omsorg.

Utbildning & workshop: Förbättringskunskap – Inställd
Hur man kan driva förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård.
15 mars kl. 9-16
Plats: Campus Ljungby
Målgrupp: Chefer och ledare, verksamhetsutvecklare

Inspirationsföresläsning: VR och AR inom vård och omsorg
1 mars kl. 15.30-17.00
Digitalt via Teams
Målgrupp: Vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och rehabpersonal samt goda, nyfikna ambassadörer ute i verksamheterna.

Utbildning LEAN inom vård- och omsorg
28 februari kl. 8-17
Plats: Campus Ljungby
Målgrupp: Chefer och goda, nyfikna ambassadörer ute i verksamheterna.

Utbildning Grundläggande IT och systemkunskap kopplat till Välfärdsteknik och e-hälsa – Inställd.
2 mars kl. 9-16
Plats: Campus Ljungby
Målgrupp: Medarbetare som vill öka sina grundläggande IT-kunskaper

Utbildning: Digitala stöd i vardagen, verktyg och kognitiva stöd inom vård och omsorg
22 februari kl. 9-16
Digital undervisning
Målgrupp: Biståndshandläggare, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och rehabpersonal.

Utbildning: Etik och värdegrund och tjänstedesign
20 februari kl. 9-16
Digital undervisning på Campus Ljungby eller på valfri plats
Målgrupp: Vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor och goda, nyfikna ambassadörer ute i verksamheterna.

Inspirationsföreläsning: Robotar i vården (AI teknik)
16 februari kl. 15.30-17.00
Digitalt via Teams
Målgrupp: Vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor och goda, nyfikna ambassadörer ute i verksamheterna.

Utbildning: Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling
15 februari kl. 9-16
Campus Ljungby
Målgrupp: Chefer
Utbildning: Informations- och samtyckeshantering samt uppföljning av insatser som inkluderar välfärdsteknik
13 februari kl. 9-16
Digital undervisning på Campus Ljungby eller på valfri plats
Målgrupp: Biståndshandläggare, vårdbiträde, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och rehabpersonal.
Utbildning Attraktiv arbetsgivare
8 februari kl. 08.30-12.30
Digitalt lärarlett
Målgrupp: Chefer, verksamhetsutvecklare, förtroendevalda

Workshop E-hälsa (2-dagars)
7 februari, Kl. 9-16 Campus Ljungby
14 februari Kl. 9-16 Campus Ljungby
Målgrupp: Chefer, vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor och goda, nyfikna ambassadörer ute i verksamheterna.

Inspirationsföreläsning: Informations- och samtyckeshantering samt uppföljning av insatser som inkluderar välfärdsteknik
25 januari kl. 13.00-14.30
Digitalt via Teams
Målgrupp: Biståndshandläggare, vårdbiträde, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och rehabpersonal.

Inspirationsföresläsning: Innovation – aktuellt i Sverige
24 januari kl. 13.00-14.30
Digitalt via Teams
Målgrupp: Chefer, verksamhetsutvecklare, verksamhetsstrateger, arbetsterapeuter och rehabpersonal.

Utbildning: Lagstiftning, föreskrifter och förordningar
19 januari kl. 9-16
Digital undervisning på Campus Ljungby eller på valfri plats
Målgrupp: Biståndshandläggare, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och rehabpersonal.

Inspirationsföresläsning: Omvärldsbevakning, världen i stort, hur långt har man kommit och vad finns i bruk på olika håll i världen
16 januari kl. 15.30-17.00
Digitalt via Teams
Målgrupper: Chefer, verksamhetsutvecklare och förtroendevalda

Studieresa till Möjligheternas bostad i Motala
12 januari

Utbildning: Digitala stöd i vardagen, verktyg
9 januari kl. 9-16
Digital undervisning
Målgrupp: Biståndshandläggare, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och rehabpersonal.

Utbildning & workshop: Attraktiv arbetsgivare
7 december kl. 12.30-16.30
Digitalt lärarlett
Målgrupp: Chefer, verksamhetsutvecklare, förtroendevalda

Utbildning: E-Hälsa 2025
2 december kl. 8.30-12.30
Digitalt via Teams
Målgrupp: Vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor och goda, nyfikna ambassadörer ute i verksamheterna.
Inspirationsföreläsning: Digital transformation – Introduktion
5 december kl. 15.30-17.00
Digitalt via Teams
Målgrupp: Chefer, vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, verksamhetsutvecklare, arbetsterapeuter och rehabpersonal samt goda, nyfikna ambassadörer ute i verksamheterna.

Inspirationsföreläsning: LEAN inom vård- och omsorg
30 november kl. 13-15
Digitalt via Teams
Målgrupp: Chefer och goda, nyfikna ambassadörer ute i verksamheterna.

Utbildning Framgångsfaktorer för digital utveckling
25 november kl. 9-16
Digital undervisning på Campus Ljungby eller på valfri plats
Målgrupp: Chefer, verksamhetsutvecklare, verksamhetsstrateger, arbetsterapeuter och rehabpersonal.

Inspirationsföresläsning Lagstiftning, föreskrifter och förordningar
14 november kl. 15.30-17.00
Digitalt via Teams

Inspirationsföresläsning Framgångsfaktorer för digital utveckling, möjligheter, utmaningar och dilemman
10 november Kl. 14.00-15.30
Digitalt via Zoom

Inspirationsföreläsning E-hälsa
31 oktober, Kl. 14.00-15.30
Digitalt via Zoom.

Inspirationsföreläsning
E-hälsa och framtidens vård.
6 oktober kl. 13-17
Plats: Campus Ljungby, Strålforssalen


Upphandling

Frågor och svar upphandling

Projektet finansieras av ESF, Europeiska Socialfonden och varar från maj 2022 till maj 2023.