Kl. 12.30-16.30

Utbildning & workshop Attraktiv arbetsgivare; Generation Z

7 december kl. 12.30-16.30

Digitalt, lärarlett

Målgrupp: Chefer, verksamhetsutvecklare, förtroendevalda
Max 15 stycken deltagare.

Vården står inför stora utmaningar på grund av den demografiska utvecklingen. Inom loppet av några år kommer antalet äldre 75+ ha ökat med någonstans mellan 30-50% beroende på var i Sverige man befinner sig. Det är den målgrupp som belastar vård och omsorg allra mest. Som det ser ut idag kommer vi behöva anställa stora delar av unga i arbetsför ålder för att kunna möta efterfrågan och att kunna upprätthålla den vård och omsorg vi har och önskar behålla.
Hur gör vi då för att attrahera målgruppen födda 1995-2012, som vi kommit att kalla för Generation Z?
Vilka är de? Vad kännetecknar dem?
Den första generationen som är födda med mobiltelefonen i handen och som alltid haft tillgång till relativt snabbt internet. De ägnar stor del av sin tid åt sociala medier och datorspel och använder inte telefonen till att ringa med. Nästan all kommunikation sker i text och mailväxling anses ta för lång tid. Många har också starka humanitära, ideella och ekonomiska värderingar samt ser på auktoritet på nya sätt.

  • Hur kan vi som arbetsgivare bli bättre på att attrahera Generation Z?
  • Hur bemöter vi dem?
  • Vad behöver vi tänka på för att attrahera dem?
  • Hur identifierar jag och övervinner mina egna hinder i form av begränsningar/förutfattade meningar i relation till dem?

I den här workshopen lägger vi fram specifika drag för just den här målgruppen, och hjälps åt att hitta lösningar som skulle vara möjliga att genomföra.
Om jag sedan väl lyckats attrahera dem:

  • Hur kan jag stötta och uppmuntra för att få ut det bästa utav mina medarbetare ifrån Generation Z?
  • Hur får jag dem till att stanna kvar?

Utbildare: Peter & Partner, Lotta Clemence

Lotta har mångårig erfarenhet av att utbilda människor inom olika områden, såsom Förändringsledning, Ledarskap, Innovation och Entreprenörskap. Lottas drivkraft är att få människor och organisationer att få ut det bästa av sig själva och få känna att det ni gör skapar värde och mening