leon-Oalh2MojUuk-unsplash

10.00-11.00

”Inköp som förstår och tänker försäljning”

En del i att utveckla företagets inköpsstrategier och på så sätt stärka positionen som flexibelt och kundanpassat företag kan vara att applicera ett delvis annat synsätt på inköpsfunktionens utgångspunkt. I detta kortseminarium får du praktiska kopplingar mellan metoder för kunddifferentierat inköp och det dagliga försäljningsarbetet.

Datum & tid
10 november klockan 10.00-11.00.
Seminariet är kostnadsfritt och ingår i erbjudandet för STORK

Anmälan
Anmäl dig här senast 2021-11-08.
Vid frågor kontakta henrik@campusljungby.se