Studera till Sjuksköterska i vår!

Nu är ansökan för Sjuksköterskeprogrammet VT24 öppen!

Sjuksköterskeprogrammet syftar till att vara en utbildning som ger dig redskap att i mötet med patienten och dennes familj, främja liv och hälsa och lindra lidande. Bärande idé är att vårdandet alltid tar sin utgångspunkt i patientens värld och att hälsa kan upplevas trots lidande.

Du får en utbildning som gör dig väl förberedd att medverka i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård både nationellt och internationellt. Du kommer att ges möjlighet till internationalisering via studentutbyte inom och utanför Europa. Programmet förbereder dig dels för fortsatta akademiska studier inom huvudområdet vårdvetenskap, dels ger det möjlighet att efter utbildningen fortsätta att studera till specialistsjuksköterska inom det område du finner mest intressant.

Utbildningen ges av Linnéuniversitetet på Campus Ljungby. En del föreläsningar samt moment kommer att ges i Växjö.

Sista dag för ansökan är den 16 oktober 2023. Tveka inte, sök redan idag!

Mer information om utbildningen hittar du här.