Synas_107A4433

Sjuksköterskeprogrammet

Fakta om Sjuksköterskeprogrammet

  • Studietid, start 2 september 2024
  • Studietid, slut 6 juni 2027
  • Sista anmälningsdag Ansökan stängd
  • Ort Ljungby
  • Studiefart Heltid, Campus
  • Anmälningskod LNU-G0228
  • Nivå Grundnivå
  • Poäng 180 hp
  • Språk Svenska

Huvudämnet är vårdvetenskap och handlar om människan och hennes upplevelse av sin hälsa och ohälsa, sitt lidande och vård. Sjuksköterskeprogrammet syftar till att vara en utbildning som ger dig redskap att i mötet med patienten och dennes familj främja liv och hälsa och lindra lidande. Bärande idé är att vårdandet alltid tar sin utgångspunkt i patientens värld och att hälsa kan upplevas trots lidande.

Du får en utbildning som gör dig väl förberedd att medverka i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård både nationellt och internationellt. Du kommer att ges möjlighet till internationalisering via studentutbyte inom och utanför Europa. Programmet förbereder dig dels för fortsatta akademiska studier inom huvudområdet vårdvetenskap, dels ger det möjlighet att efter utbildningen fortsätta att studera till specialistsjuksköterska inom det område du finner mest intressant. Utbildningen ges av Linnéuniversitetet på Campus Ljungby. En del föreläsningar samt moment kommer att ges i Växjö.

Förkunskapskrav

Examen

Karriär

Studentröster

Bra att veta

Campus Ljungby är en en studieplats med mycket personlighet och plats för individen. Hör av dig om du är nyfiken, info@campusljungby.se eller till 0372-78 00 20