surgery

Sjuksköterskeprogrammet

Fakta om Sjuksköterskeprogrammet

  • Studietid, start 29 augusti 2022
  • Studietid, slut 8 juni 2025
  • Sista anmälningsdag Stängd för anmälan
  • Ort Ljungby
  • Studiefart Heltid, Campus
  • Anmälningskod LNU-08235
  • Nivå Grundnivå
  • Poäng 180 hp
  • Språk Svenska

Huvudämnet är vårdvetenskap och handlar om människan och hennes upplevelse av sin hälsa och ohälsa, sitt lidande och vård. Sjuksköterskeprogrammet syftar till att vara en utbildning som ger dig redskap att i mötet med patienten och dennes familj främja liv och hälsa och lindra lidande. Bärande idé är att vårdandet alltid tar sin utgångspunkt i patientens värld och att hälsa kan upplevas trots lidande.

Du får en utbildning som gör dig väl förberedd att medverka i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård både nationellt och internationellt. Du kommer att ges möjlighet till internationalisering via studentutbyte inom och utanför Europa. Programmet förbereder dig dels för fortsatta akademiska studier inom huvudområdet vårdvetenskap, dels ger det möjlighet att efter utbildningen fortsätta att studera till specialistsjuksköterska inom det område du finner mest intressant. Utbildningen ges av Linnéuniversitetet på Campus Ljungby. En del föreläsningar samt moment kommer att ges i Växjö.

Förkunskapskrav

Examen

Karriär

Mer om utbildningen

Vad läser man?
Utbildningen till sjuksköterska är både akademisk och yrkesinriktad. Den innehåller en spännande mix av teoretiska kurser och klinisk verksamhetsförlagd utbildning. 

Utbildningen omfattar 180 hp motsvarande tre års heltidsstudier. Programmet innefattar huvudområdet vårdvetenskap 90 hp samt medicinsk vetenskap 37,5 hp. Dessutom innehåller programmet professionskunskap 52,5 hp. Samtliga kurser kan genomföras som teoretiska och/eller praktiska studier. Under utbildningen belyses hälsa och ohälsa ur ett internationellt, samhälls- och mångfaldsperspektiv.

Efter utbildningen
Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom många olika verksamheter med skiftande arbetsuppgifter och med människor i olika åldrar. Du kan arbeta inom kommunal hälso- och sjukvård, primärvård och slutenvård samt andra verksamheter som t. ex. läkemedelsindustrin. Grunden i den legitimerade sjuksköterskans arbete är att främja hälsa, förebygga ohälsa och lindra lidande utifrån hur människan själv upplever det.

Studentröster

Bra att veta

Campus Ljungby är en en studieplats med mycket personlighet och plats för individen. Hör av dig om du är nyfiken, info@campusljungby.se eller till 0372-78 00 20