vvs_940x440_2024

VVS-ingenjör – energi och teknik

Fakta om VVS-ingenjör – energi och teknik

  • Studietid, start Augusti 2024
  • Studietid, slut Juni 2026
  • Sista anmälningsdag Öppen för sen anmälan
  • Ort Ljungby
  • Studiefart Helfart
  • Anmälningskod _
  • Nivå Grundnivå
  • Poäng 415 yhp
  • Språk Svenska

Ventilation, värme och sanitet (VVS) är ett av de mest efterfrågade kompetensområdena inom bygg- och konsultbranschen idag. Anledningen är att Sverige genomgår en exceptionell byggboom på grund av ökad befolkning, stora renoveringsbehov i äldre miljonprogram samt en industri som går på högvarv. Till detta ska läggas stora pensionsavgångar och behovet av ny kompetens i en snabbt föränderlig teknikmiljö utifrån nya lagar och förordningar.

VVS-ingenjörens kompetens spänner över ett brett arbetsfält, dels som konstruerande konsult och dels som uppdragsledare respektive projektledare för själva genomförandet. Kraven inom området energieffektivitet, hållbarhet och inomhusmiljö blir allt tydligare och påverkar såväl offentliga lokaler och industri som kontor och bostäder. Utvecklingen av ett effektivt byggande innebär större krav på utnyttjandet av moderna digitala verktyg liksom en snabb anpassning till nya tekniska lösningar och produkter. Behovet av VVS-ingenjörer med uppdaterad kompetens är stort.

Utbildningens mål

Efter genomförd utbildning har du kunskaper, färdigheter och kompetens som gör att du kan ta ansvar i rollen som projektör, konstruktör, uppdragsledare och projektledare inom konsultföretag, fastighetsbolag, byggentreprenör eller offentlig verksamhet.

Utbildningen kommer att ge dig de verktyg och den kompetens som krävs för att arbeta med och ta ett självständigt, professionellt ansvar för utredningar, beräkningar, projektering, konstruktion, projektledning, ekonomi och uppföljning av olika VVS-projekt.

Ett urval av utbildningens kurser

Behörighet

Utbildningen ges av Campus Varberg via Campus Ljungby.

Har du frågor om utbildningen, kontakta: magnus.svanstrom@campus.varberg.se

Läs mer om utbildningen här.