CampusVarberg-hosten-2022-Fotograf-NatalieGreppi-tryck-16

Vatten- och biogastekniker

Fakta om

  • Studietid, start 2 september 2024
  • Studietid, slut Juni 2026
  • Sista anmälningsdag 15 april 2024
  • Ort Distans (Ljungby)
  • Studiefart Helfart
  • Anmälningskod _
  • Nivå Grund
  • Poäng 400 Yhp
  • Språk Svenska

Hållbarhet ur ett miljöperspektiv är något som hela samhället idag strävar efter och hållbarhetstanken utgör ett grundläggande inslag i denna utbildning. Biogas kallas ”det mest miljövänliga bränslet” och det är därmed knappast förvånande att det har väckt stort intresse, medan vattenfrågan globalt sett har stark politisk betydelse – det är inte överallt som människor alltid har tillgång till ett glas rent vatten.

På båda dessa områden behövs tekniker med kompetens att driva och underhålla anläggningar. Nya biogasanläggningar kommer att byggas i Sverige och redan nu finns ett behov av drifttekniker, och landets vattentjänstföretag behöver anställa flera hundra personer med denna kompetens inom de kommande fem–tio åren.

Efter denna utbildning kan du arbeta antingen som drifttekniker inom biogas, vattenproduktion eller vattenrening, eller som processtekniker på exempelvis ett vattenverk, reningsverk eller ett värmeverk. Du kan driva och underhålla samt utföra reparationer på en biogasanläggning, och du känner till produktens olika användningsområden. Likaså har du kunskap om grundläggande avlopps- och reningsteknik samt kompetens att välja lämplig processutrustning för vattenrening. Att utföra beräkningar och skriva rapporter är ytterligare exempel på vad du lär dig under denna utbildning. LIA-perioderna, alltså de delar av utbildningen som sker på en arbetsplats, utgör ett viktigt inslag eftersom det är då som du omsätter dina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter. Sammantaget blir du väl förberedd för flera olika yrkesroller och får kompetens som arbetslivet efterfrågar.

Utbildningen bedrivs på distans, men innehåller även ett antal fysiska träffar som du genomför på plats på Campus Ljungby.

Krav på egen dator

Förkunskapskrav och ansökan

Utbildningen ges av Campus Varberg via Campus Ljungby.

Har du frågor om utbildningen, kontakta oss eller: 

Läs mer om utbildningen här.