two gray pencils on yellow surface

Strategiskt inköp & upphandling

Vill du ta steget mot fler bättre affärer, avtal och upphandlingar?
Vill du vara en nyckelperson i verksamheten i arbetet mot bättre kvalitet och kostnadseffektiva volymer?

Fakta om Strategiskt inköp och upphandling

  • Studietid, start Augusti 2021
  • Studietid, slut Juni 2023
  • Sista anmälningsdag 15 maj
  • Ort Ljungby
  • Studiefart Heltid, Campus
  • Anmälningskod _
  • Nivå Grundnivå
  • Poäng 425 YH-poäng
  • Språk Svenska

Då kan du till hösten studera på vår YH-utbildning Strategiskt inköp och upphandling på Campus Ljungby, ett samarbete mellan OneAcademy och Campus Ljungby.
Utbildningen är speciellt framtagen mellan näringslivet och offentlig verksamhet för att stärka upp behovet och efterfrågan inom detta kompetensområde.
Det kommer varvas teori med praktik och följande kurser ingår i utbildningen som sträcker sig över två år:

Det är bara att våga!

Helen Åkerman

Årskurs 1:

Företagsekonomi 5 veckor

Logistik och försörjningskedjor 5 veckor

Inköp 5 veckor

Juridik 7 veckor

Inköpsverktyg 4 veckor

Upphandling 6 veckor

LIA (Praktik) 11 veckor

Årskurs 2:

Strategiskt inköp 5 veckor

Projektledning 3 veckor

Affärsengelska 3 veckor

Inköp ur ett CSR-perspektiv 3 veckor

Kommunikation och affärsförhandling 4 veckor

Marknadstänkande och affärsmannaskap 4 veckor

LIA 2 (Praktik) 15 veckor

Examensarbete 5 veckor

Utbildningen motsvarar 425 YH-poäng, är CSN-berättigad och det som behövs är grundläggande behörighet, engelska 6, matematik 2 och Svenska 2.

Hur är det att läsa till inköpare och upphandlare?

Här är Helen Åkerman och Åsa Danielsson som påbörjat sin första termin av utbildningen.
-Utbildningen motsvarar våra förväntningar säger både Helen och Åsa.
Helen som kommer direkt från en roll som inköpare vill sätta sina praktiska erfarenheter på papper och fastställa sin kunskap genom teori vilket känns helt rätt.
Åsa kommer direkt från utbildningen Värdeskapande logistik och ville fortsätta att specialisera sig inom just inköp.