two gray pencils on yellow surface

Strategiskt inköp & upphandling

Vill du ta steget mot fler bättre affärer, avtal och upphandlingar?
Vill du vara en nyckelperson i verksamheten i arbetet mot bättre kvalitet och kostnadseffektiva volymer?

Fakta om Strategiskt inköp och upphandling

  • Studietid, start Augusti 2023
  • Studietid, slut Juni 2025
  • Sista anmälningsdag Stängd för ansökan
  • Ort Ljungby
  • Studiefart Heltid, Campus
  • Anmälningskod _
  • Nivå Grundnivå
  • Poäng 430 YH-poäng
  • Språk Svenska

Då är Strategiskt inköp och upphandling på Campus Ljungby något för dig. Utbildningen är möjlig genom ett samarbete mellan OneAcademy och Campus Ljungby.
Utbildningen är speciellt framtagen mellan näringslivet och offentlig verksamhet för att stärka upp behovet och efterfrågan inom detta kompetensområde.

Det första året på utbildningen fokuserar på att ge studenterna kunskaper och färdigheter för att kunna jobba operativt och taktiskt med inköp och upphandling i såväl privat- som offentlig sektor. Årskurs två fokuserar mer på Strategiskt inköp samt tillämpningskurser inom exempelvis projektledning, affärsengelska, förhandling, hållbarhet samt affärsmannaskap. Varje årskurs avslutas med praktik ute på inköps- och upphandlingsfunktionerna.

Kurser

Behörighet

Utbildningen är CSN-berättigad.

Hur är det att läsa till inköpare och upphandlare?

Här är Helen Åkerman och Åsa Danielsson som påbörjat sin första termin av utbildningen.
-Utbildningen motsvarar våra förväntningar säger både Helen och Åsa.
Helen som kommer direkt från en roll som inköpare vill sätta sina praktiska erfarenheter på papper och fastställa sin kunskap genom teori vilket känns helt rätt.
Åsa kommer direkt från utbildningen Värdeskapande logistik och ville fortsätta att specialisera sig inom just inköp.