two gray pencils on yellow surface

Strategiskt inköp & upphandling

Vill du ta steget mot fler bättre affärer, avtal och upphandlingar?
Vill du vara en nyckelperson i verksamheten i arbetet mot bättre kvalitet och kostnadseffektiva volymer?

Fakta om Strategiskt inköp och upphandling

  • Studietid, start 19 Augusti 2024
  • Studietid, slut Juni 2026
  • Sista anmälningsdag Öppen för sen anmälan
  • Ort Ljungby
  • Studiefart Heltid, Campus
  • Anmälningskod _
  • Nivå Grundnivå
  • Poäng 430 YH-poäng
  • Språk Svenska

Då är Strategiskt inköp och upphandling på Campus Ljungby något för dig. Utbildningen är möjlig genom ett samarbete mellan OneAcademy och Campus Ljungby.
Utbildningen är speciellt framtagen mellan näringslivet och offentlig verksamhet för att stärka upp behovet och efterfrågan inom detta kompetensområde.

En inköpare/upphandlare har en nyckelroll då de ska koppla ihop organisationens behov i form av volym och kvalité för att kunna nå den bästa affärsmässiga lösning på marknadens leverantörer.  Utbildningen passar dig som har arbetat några år, är driven och klarar att ta ansvar samt har en känsla för affärer. Fokus på utbildningen är praktiskt tillämpning på en akademisk grund för att kunna göra dig som student så anställningsbar som möjligt efter avslutad examen. Behovet av kompetent och utbildad personal kommer fortsätta att vara stort vilket innebär goda jobbmöjligheter efter avslutad utbildning och examen. 

Det första året på utbildningen fokuserar på att ge studenterna kunskaper och färdigheter för att kunna jobba operativt och taktiskt med inköp och upphandling i såväl privat- som offentlig sektor. Årskurs två fokuserar mer på Strategiskt inköp samt tillämpningskurser inom exempelvis projektledning, affärsengelska, förhandling, hållbarhet samt affärsmannaskap. Varje årskurs avslutas med praktik ute på inköps- och upphandlingsfunktionerna.

Kurser

Behörighet

Urval

Utbildningen är CSN-berättigad.

Hur är det att läsa till inköpare och upphandlare?

Här är Helen Åkerman och Åsa Danielsson som båda har tagit examen från utbildningen.
-Utbildningen motsvarade våra förväntningar säger både Helen och Åsa.
Helen som kom direkt från en roll som inköpare ville sätta sina praktiska erfarenheter på papper och fastställa sin kunskap genom teori vilket kändes helt rätt.
Åsa kom direkt från utbildningen Värdeskapande logistik och ville fortsätta att specialisera sig inom just inköp.

I samarbete med One Academy.

Läs mer om utbildningen här.