Interview,Of,Happy,Smiling,Indian,Hr,Manager,With,Latin,Young

Rekryterings- & bemanningsspecialist

Fakta om Rekryterings- & bemanningsspecialist

  • Studietid, start Augusti 2023
  • Studietid, slut Februari 2025
  • Sista anmälningsdag Stängd för anmälan
  • Ort Distans
  • Studiefart Helfart
  • Anmälningskod _
  • Nivå Grundnivå
  • Poäng 340 yhp
  • Språk Svenska

I rollen som rekryterings- & bemanningsspecialist är det du som blir de sökandes första kontakt samtidigt som du har kontakt med flera olika typer av företag som behöver hjälp med inhyrning och/eller rekrytering.

Som rekryterings- och bemanningsspecialist följer du hela rekryteringsprocessen från företagets behov och dess kravprofil. Du, som rådgivare, hjälper företaget att få fram rätt kravprofil och sedan är det du som arbetar med urval, intervjuer och testning för att se vilken kandidat som är bäst lämpad för det specifika uppdraget.

Vad arbetar du med?

Som rekryterings- och bemanningsspecialist blir du en viktig pusselbit för företag när det kommer till att hitta den kompetens som behövs. Rekryterings- och bemanningsföretagen vittnar om att trycket är högt och att man själv rekryterar för att kunna möta upp behovet på arbetsmarknaden.

I ditt yrke ansvarar du för att självständigt utföra hela rekryterings- och bemanningsprocessen där du tolkar och upprättar arbetsrättsavtal utifrån juridiska aspekter. Du träffar många personer i din yrkesroll som är redo att ta nästa steg i karriären. Där behöver du kunskap och färdigheter att kunna kommunicera och förmedla både positiv och negativ feedback.

Utbildningen ger dig specialiserade kunskaper inom teoretiskt och praktiskt rekryterings- och bemanningsarbete. Du får färdigheter i att systematiskt planera, genomföra och analysera arbetet . För att kunna leverera det arbetslivet efterfrågar lär du dig att tolka och identifiera finansiella rapporter och nyckeltal samt budgetarbete.

LIA – Lärande i arbete

De flesta av våra program innehåller stora delar LIA just för att du ska få prova på att arbeta i yrkesrollen och omsätta de teoretiska kunskaperna från utbildningen i praktiken. Under LIA:n följer du arbetsplatsens tider och arbetar med det som ingår i kursplanen för LIA.

Under LIA utvecklas både din praktiska och teoretiska kompetens samt ger dig en eftertraktad möjlighet att knyta viktiga kontakter inför en framtida karriär. I många fall leder en LIA-plats till jobb efter avslutat program. Du söker din egen LIA-plats men vi hjälper naturligtvis till om det av någon anledning behövs. Om du vill göra din LIA på annan ort än där programmet är, går det självklart bra.

Efter examen

Efter examen kan du komma att arbeta på ett rekryterings- och bemanningsföretag eller på ett företags HR-avdelning. Där ansvarar du för hela processen från framtagandet av en kravprofil till den praktiska delen med urval, intervju och uppföljning. Du blir en viktig del i det strategiska arbetet inom rekrytering och bemanning. Efter utbildningen kan du även arbeta som bemanningsspecialist, konsultchef, rekryterare och rekryteringsspecialist.

Utbildningen ges av TUC Yrkeshögskola med Campus Ljungby som studieort. Utbildningen sker digitalt via länk i klassrum.

Behörighet

Kurser


För mer information, kontakta: