thisisengineering-raeng-bIltCMXIwRE-unsplash

Production Planner, Change & Sustainability

Fakta om Production Planner, Change & Sustainability

  • Studietid, start Augusti 2023
  • Studietid, slut Juni 2025
  • Sista anmälningsdag Stängd för anmälan
  • Ort Ljungby
  • Studiefart Heltid
  • Anmälningskod _
  • Nivå Grundnivå
  • Poäng 400 yhp
  • Språk Svenska

Företagen söker ständigt nya och duktiga medarbetare med kunskap om planering, samordning och ledning av företagets materialflöden och resursflöden. Utvecklingen mot smart och hållbar produktion driver på utvecklingen inom bland annat materialval, tillverkningsmetoder och logistiklösningar, vilket i sin tur skapar nya och högre krav på kompetenser hos medarbetare. Det är krav som denna utbildning tillgodoser.

Som Production Planner, Change & Sustainability arbetar du med att skapa effektiva flöden och att rätt sak är på rätt plats vid rätt tidpunkt. Hållbarhetsperspektivet och förändringsledning genomsyrar utbildningen. Är du drivande, ser helheter och gillar att kommunicera med andra människor är detta en yrkesroll som passar dig.

Området har fått allt större betydelse för företag i takt med dels ökade krav på kortare och säkrare leveranstider, dels ökade krav på mindre kapitalbindning samtidigt som man ska kundanpassa sina produkter.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är kostnadsfri och bedrivs på heltid. Undervisningen sker på Campus Ljungby och kontinuerligt ute på företagen i form av LIA.

Under sammanlagt 20 veckor, en fjärdedel av utbildningen, är dina studier förlagda till en arbetsplats på så kallat Lärande i arbete, LIA. På din LIA-arbetsplats får du under handledning vidareutveckla dina kunskaper i verklig miljö och du utbildas i skarpt läge.

Utbildningen genomförs i huvudsak på svenska men engelska förekommer också både avseende föreläsningar och litteratur.

Förkunskapskrav

Kurser

Behörighet

För mer information kontakta: