xnv5qrf9

Hydraultekniker – fluida system

Fakta om

  • Studietid, start Augusti 2024
  • Studietid, slut Juni 2025
  • Sista anmälningsdag Anmälan är öppen
  • Ort Ljungby
  • Studiefart Helfart
  • Anmälningskod _
  • Nivå Grund
  • Poäng 200 Yhp
  • Språk Svenska

Då är utbildningen Hydraultekniker – Fluida system på IRC i Ljungby ett bra val. Utbildningen är 1-årig och ger dig specialiserade kunskaper som du kan tillämpa inom många olika branscher. Utbildningens pedagogik bygger på en stark koppling mellan teori och praktik med många laborationer inom alla tekniska kurser. Lärande i arbetslivet (LIA) ingår med 6 veckor där du omsätter dina teoretiska kunskaper i arbetslivet och skapar dina kontakter för en framtida eller ny anställning.

På utbildningen får du bland annat lära dig om uppbyggnad, funktion och standarder för elektriska styr- och reglersystem, hydraulik, pneumatik och dess komponenter, mätteknik, läsning och förståelse av tekniska ritningar, säkerhet, risk- och miljöhantering vid arbete med hydraulik och pneumatiksystem och elanläggningar, elektroteknik och mekatronik, energioptimering av systemen…

Framtida yrkesroller

Hydraulik är en avgörande teknik som används inom många sektorer och branscher runt om i världen. I Sverige, med sin starka industriella närvaro och teknologiska framsteg, är behovet av kvalificerade hydraultekniker mer relevant än någonsin. Hydraultekniker med rätt specialiserad kompetens krävs för att installera, underhålla och reparera hydrauliska system; allt från stora industriella anläggningar till mindre mobila applikationer som gruvutrustning, byggmaskiner, lyftkranar, truckar och fordon.

Eftersom hydraulik inte finns som en egen kategori i mätningar som görs kring kompetensbehov är det svårt att sätta en exakt siffra på hur många som behövs i Sverige idag, men det råder ingen tvekan om att det inte är ett obetydligt antal. Fluid Svandinavia, en branschtidning för hydraulik ägnade i början av sommaren 2023 ett helt nummer åt frågan kompetensförsörjning (NR 2/2023). En röd tråd genom alla intervjuer och artiklar är den branschens gemensamma kamp att hitta personal med rätt kunskaper inom hydraulik och behovet av fler utbildningar som en av lösningarna på problemet. Anledningarna till bristen på hydraultekniker är flera – företag har efter pandemin börjat att flytta hem sin produktion, ett teknikskifte sker inom branschen i och med mer och mer elektrifiering och energieffektivisering med ett större fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor och ett generationsskifte som tömmer en redan tunn marknad. Hydraulik är lite av en dold teknik eftersom få vet hur brett använd den egentligen är.

Med andra ord så råder det stor kompetensbrist idag inom industrisektorn och de kräver fler tekniker med bred kompetens inom områdena. Omställningen för företagen skapar ett stort nyrekryteringsbehov av yrkesrollerna.

Svensk industri står också inför en betydande generationsväxling samtidigt som färre ungdomar söker sig till tekniska och industriinriktade program på gymnasieskolan.

Här är några exempel på olika yrkesroller som du kan få efter utbildningen…
Resande eller stationära  hydraultekniker, underhållstekniker, styr- och reglertekniker, reparatör inom olika branscher och många fler.

Kurser

Behörighet

Läs mer här.

För mer information, kontakta info@ircyh.se