Utvecklande Ledarskap (UL)

Målsättningen med kursen är att du ska ges möjlighet att utveckla ditt ledarskap i relation till dina medarbetare. Syftet med kursen är att ge dina medarbetare bättre förutsättningar att utvecklas för en högre effektivitet i organisationen. Modellen för Utvecklande Ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synlig värdegrund. En utvecklande ledare utmärks även av inspiration och motivation i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet samt av personlig omtanke som handlar om att ge stöd men också att konfrontera i ett gott syfte, både för individen och för organisationen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer och ledare som är intresserade av ledarskaps- och individutveckling.

Efter genomgången kurs har du:

  • Fått kunskap om teorier kring Utvecklande Ledarskap och Ledarskapsmodellen.
  • Fått personlig feedback på ditt ledarskap genom en 360-graders kartläggning av dina ledarbeteenden.
  • Ökat din självinsikt, tydliggjort dina utvecklingsbehov och skapat en individuell utvecklingsplan.
  • Ökat din förmåga till ett coachande förhållningssätt.
  • Utökat din verktygslåda med ett antal metoder som syftar till bättre samarbete.

Kursen startar med en teoretisk grund integrerat med reflektion kring det egna ledarskapets förutsättningar. Efter att du fått återkoppling på din personliga profil följer uppföljande arbete och reflektioner i mindre grupper, där feedback är en naturlig del. Arbetet under dagarna utmynnar i en personlig utvecklingsplan som följs upp efter ca två månader. Inför fördjupningsdagarna ingår hemuppgifter, där du bland annat får till uppgift att analysera några ledarsituationer i det egna arbetet.

Plats och upplägg

Kursen genomförs på Garvaren i Ljungby. Kurslokalen är belägen i Campus Ljungbys lokaler.

Ni kommer att vara tolv deltagare på kursen. Kursen omfattar 3 dagar samt en fördjupning under 2 dagar. Kursen genomförd som externat vid båda tillfällena.

Externat

Kursen genomförs som externat. Måltiderna äter vi tillsammans. Kaffe kommer att serveras anslutning till kurslokalen. Låt oss veta om du har några särskilda kost preferenser.

Kurstider

Mer information kommer

Förberedelser

Inför kursen kommer du att få göra en självskattning angående ditt eget ledarskap idag. Du ska också be 6-10 personer som har erfarenhet av att arbeta tillsammans med dig, inklusive din närmaste chef, att göra en bedömning av ditt ledarskap.

Du kommer att få ett mail med en länk. Hur svaren registreras och hanteras kan du läsa om i länken. Sammanställningen av dessa bedömningar, ULL (Utvecklande Ledarskap Ledarbeteenden), kommer du att få ta del av under kursen.

ULL- sammanställningen kommer du att få tid att reflektera över och bearbeta enskilt och i mindre grupp under kursen utifrån den teoretiska grund du fått. Som förberedelse ska du även reflektera över nedanstående frågor, som du ska ta med till kursen:

  • Varför valde jag att tacka ja till en roll som ledare?
  • Vad vill jag utveckla med mitt ledarskap?
  • Vad tror jag att mina medarbetare förväntar sig av mig i min roll som ledare?

Mer information, kontakta: