Utvecklande Ledarskap (UL)

Utvecklande ledarskap (UL) är ett av Försvarshögskolans väletablerade ledarskapskoncept, och nu finns möjligheten att gå kursen i Ljungby!

Målsättningen med kursen är att du ska ges möjlighet att utveckla ditt ledarskap i relation till dina medarbetare, med syfte att ge dina medarbetare bättre förutsättningar att utvecklas för en högre effektivitet i organisationen. Modellen för Utvecklande Ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synlig värdegrund.

En utvecklande ledare utmärks även av inspiration och motivation i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet samt av personlig omtanke som handlar om att ge stöd men också att konfrontera i ett gott syfte, både för individen och för organisationen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer och ledare som är intresserade av ledarskaps- och individutveckling.

Efter genomgången kurs har du:

  • Fått kunskap om teorier kring Utvecklande Ledarskap och Ledarskapsmodellen.
  • Fått personlig feedback på ditt ledarskap genom en 360-graders kartläggning av dina ledarbeteenden.
  • Ökat din självinsikt, tydliggjort dina utvecklingsbehov och skapat en individuell utvecklingsplan.
  • Ökat din förmåga till ett coachande förhållningssätt.
  • Utökat din verktygslåda med ett antal metoder som syftar till bättre samarbete.

Kursen startar med en teoretisk grund integrerat med reflektion kring det egna ledarskapets förutsättningar. Efter att du fått återkoppling på din personliga profil följer uppföljande arbete och reflektioner i mindre grupper, där feedback är en naturlig del. Arbetet under dagarna utmynnar i en personlig utvecklingsplan som följs upp efter ca två månader. Inför fördjupningsdagarna ingår hemuppgifter, där du bland annat får till uppgift att analysera några ledarsituationer i det egna arbetet.

Tid och plats

Tisdag 24 september till torsdag 26 september (tre heldagar), samt två heldagar i slutet av november.

Kursen genomförs på Campus Ljungby.

Ni kommer att vara max tolv deltagare på kursen.

Pris

Kostnaden för kursen är 21 500 kr per deltagare. Boken “Ledarskapsmodellen: konsten att matcha individuella och organisatoriska förutsättningar” och övrig kurslitteratur ingår.

Lunch och fika ingår. Låt oss veta om du har några särskilda kostpreferenser.

Förberedelser

Som en del av kursen gör du som deltagare en kartläggning kallas ULL (Utvecklande Ledarskap Ledarbeteenden). Det är en självskattning angående ditt eget ledarskap idag och en återkoppling om ditt ledarskap från några av dina medarbetare som har erfarenhet av att arbeta med dig, inklusive din närmaste chef. ULL-sammanställningen kommer du att få tid att reflektera över och bearbeta under kursen utifrån den teoretiska grund du fått.

Handledare:

Två handledare från Ledning & Logistik, certifierade av FHS.

Kontakt och anmälan

Anmälan sker via mejl eller telefon.

Anmälan är bindande men kan överlåtas.

Campus Ljungby förbehåller sig rätten att ändra kursstarten vid behov.