person holding pencil near laptop computer

Produktionsplanering 1

Fakta om Produktionsplanering 1

  • Studietid, start 19 februari 2024
  • Studietid, slut 22 mars 2024
  • Sista anmälningsdag 19 februari 2024
  • Ort Ljungby
  • Studiefart Helfart
  • Anmälningskod _
  • Nivå Grund
  • Poäng 25 yhp
  • Språk Svenska

Kursen behandlar grundläggande begrepp och metoder inom planering, beredning och styrning av tillverkningsprocesser och produktionssystem.

De studerande skall ges kunskaper kring principer och metoder för material- och produktionsplanering, prognosarbete, beräkning av kapacitetsbehov, styrning av ordersläpp samt av och återrapportering inom verksamheter.

Kursen ger färdigheter i planeringsprocesser inom verksamheter och kännedom kring olika planeringsnivåer samt hur hela värdekedjan påverkas av produktionsplaner. Den studerande tränas i att genomföra analyser och ge förslag på lämplig utformning av planering av flöden och produktionssystem.

För anmälan kontakta Jan Hagfoss.