you-x-ventures-X8H8vPcelPk-unsplash

STORK

STORK- Strategisk Omställning och Riskminimering genom Kompetenslyft.

Denna sida är till för dig som är delaktig som arbetsgivare eller deltagare i någon av projektets utbildningar. Här kan du läsa om projektet, bli uppdaterad om nyheter samt ta kontakt med någon av oss så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

Efter en beviljad ansökan via ESF-Europeiska Socialfonden får nu Campus Ljungby möjligheten att erbjuda företag inom tillverkningsindustrin kompetensutveckling. Detta för att skapa robusta leverantörskedjor och resilienta affärsmodeller.

Campus Ljungby som även är IUC-bolag i Kronoberg driver tillsammans med IUC Kalmar och Träcentrum i Nässjö ett kompetensutvecklingsprojekt som vänder sig till tillverkningsindustrin i Småland.

Projektet baseras på att vi identifierat utmaningarna som tillverkningsföretagen står inför med bland annat robusta leverantörskedjor, ny kunskap kring strategiska inköpsmodeller och affärsmodeller där resor och fysiska möten i allt högre grad ersätts med digitala metoder redan innan COVID-19.

Projektet STORK har som syfte att på ett strategiskt plan utveckla ledare, ledningsgrupper och medarbetare inom tillverkningsindustrin. Ambitionen är att kompetensutveckla individerna i form av yrkesomställning eller fortbildning inom ramen för nuvarande anställning och samtidigt göra tillverkningsindustrin mindre sårbar och mer flexibel.

Aktiviteter

Ett av våra erbjudanden i STORK är 1 års licens med Diploma onlineutbildningar. Projektet har selekterat och valt ut ett 60-tal av dessa utbildningar där vi identifierat ett behov bland de nu deltagande företagen. Vill du veta mer om Diploma onlineutbildningar, klicka här.

Tycker Ni att det låter intressant?

Är du som arbetsgivare eller vet någon i din organisation som är intresserad av att deltaga i projektet kan ni skriva ut och fylla i nedanstående avsiktsförklaring. I detta dokument finns mer information om projektet och vad avsiktsförklaringen innebär. Kontakta gärna oss för mer information kring projektets gång.

ESF

Projektet startades 1 september 2020. Under första fasen kartläggs vilka kompetensutvecklings-insatser som ska genomföras utifrån de medverkande företagens behov. Projektets genomförandefas påbörjas i november och pågår under hela 2021-2022.

Detta projekt medfinansieras av Europeiska unionen/ Europeiska socialfonden.