you-x-ventures-X8H8vPcelPk-unsplash

STORK

STORK- Strategisk Omställning och Riskminimering genom Kompetenslyft

Denna sida är till för dig som är delaktig som arbetsgivare eller deltagare i någon av projektets utbildningar. Här kan du läsa om projektet, bli uppdaterad om nyheter samt ta kontakt med någon av oss så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

Efter en beviljad ansökan via ESF-Europeiska Socialfonden får nu Campus Ljungby möjligheten att erbjuda företag inom tillverkningsindustrin kompetensutveckling. Detta för att skapa robusta leverantörskedjor och resilienta affärsmodeller.

Campus Ljungby som även är IUC-bolag i Kronoberg driver tillsammans med IUC Kalmar och Träcentrum i Nässjö ett kompetensutvecklingsprojekt som vänder sig till tillverkningsindustrin i Småland.

Projektet baseras på att vi identifierat utmaningarna som tillverkningsföretagen står inför med bland annat robusta leverantörskedjor, ny kunskap kring strategiska inköpsmodeller och affärsmodeller där resor och fysiska möten i allt högre grad ersätts med digitala metoder redan innan COVID-19.

Projektet STORK har som syfte att på ett strategiskt plan utveckla ledare, ledningsgrupper och medarbetare inom tillverkningsindustrin. Ambitionen är att kompetensutveckla individerna i form av yrkesomställning eller fortbildning inom ramen för nuvarande anställning och samtidigt göra tillverkningsindustrin mindre sårbar och mer flexibel.

Tycker Ni att det låter intressant?

Är du som arbetsgivare eller vet någon i din organisation som är intresserad av att deltaga i projektet kan ni skriva ut och fylla i nedanstående avsiktsförklaring. I detta dokument finns mer information om projektet och vad avsiktsförklaringen innebär. Kontakta gärna oss för mer information kring projektets gång.


Aktiviteter

Ett av våra erbjudanden i STORK är 1 års licens med Diploma onlineutbildningar. Projektet har selekterat och valt ut ett 60-tal av dessa utbildningar där vi identifierat ett behov bland de nu deltagande företagen. Vill du veta mer om Diploma onlineutbildningar, klicka här.

”STORK – att leda förändring” – Att leda i förändring är det fjärde och sista av projekt STORK:s utbildningspaket. Utbildningspaketen bygger på identifierade utmaningar och omfattande kartläggningar som projektet genomförde under planeringsfasen.

Inspirationsföreläsning & workshop Omvärldsbevakning – Vi ser en allt mer komplex värld som förändras i snabb takt och där varje företag behöver förstå och analysera hur dessa förändringar påverkar dem nu och i framtiden.

Inspirationsdag & slutkonferens

Leanspel – En upplevelsebaserad övning framtagen i syfte att öka förståelsen för hur resursfördelning och bra kommunikation kan driva på förbättringsarbetet i er organisation mot en optimerad verksamhet.

Fördjupa dina kunskaper i Excel – Under den här utbildningen får du möjlighet att utveckla dina Excelkunskaper med praktiska övningar som är anpassade för inköp. Vi kommer bearbeta data för en spendanalys i Excel, Power Pivot och Power Query samt visualisera den i Power BI.
Kunskapen tar du med dig vidare till ditt företag för att bidra med goda insikter till ert strategiska- och operativa inköpsarbete samt ge ledningen en god förståelse för inköpsmönster.

Genomföra aktiviteter

Utbildning inom Social Hållbarhet– inspirationsföreläsning den 24 augusti samt datum för utbildning: 23/9 i Kalmar, 7/10 i Ljungby, & 21/10 i Nässjö – I denna utbildning får du en förståelse för vad som inkluderas i social hållbarhet samt varför och hur företag arbetar med det. Du får ta del av de vanligaste utmaningarna och framgångsfaktorer för ett lyckat socialt hållbarhetsarbete. Några av de område som berörs är jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet, inkludering och likabehandling.

STORK – en utbildningsresa 2022

I dokumentet nedan finner du information om de 12 moduler som ingår i utbildningsresan. Det finns även anmälningslänkar till varje modul, så att du redan nu ska kunna planera in och anmäla dig till aktiviteterna.

Utvärdering av utbildningar

Vid samtliga utbildningsinsatser inom STORK ingår att svara på ett antal korta frågor. Detta är ett krav från vår finansiär, Europeiska Socialfonden, men framför allt vill vi att du gör detta så att vi får veta vad du tycker samt för att kunna göra kommande insatser ännu bättre. Tack på förhand för din medverkan.

Klicka här för att komma till formuläret eller scanna QR-koden med din telefon.


Upphandling

Sista dag att ställa frågor: 2022-10-25
Sista dag att lämna in anbud: 2022-10-31

Frågor och svar upphandling

ESF

Detta projekt medfinansieras av Europeiska unionen/ Europeiska socialfonden.

Projektet startades 1 september 2020. Under första fasen kartläggs vilka kompetensutvecklings-insatser som ska genomföras utifrån de medverkande företagens behov. Projektets genomförandefas påbörjas i november och pågår under hela 2021-2022.