Produktionslyftet

Produktionslyftets syfte är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svensk industri och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige. Produktionslyftet är ett nationellt program som initierades av Teknikföretagen och IF Metall 2006 och metodiken är väl utprovad och förbättras ständigt. Processen bygger på principer som kopplar till Lean men tar utgångspunkt i de utmaningar och ambitioner som är viktigast i det enskilda företaget.

Produktionslyftet innebär en förändringsresa som inledningsvis pågår under 18 månader, då företaget tillsammans med en coach arbetar med sina utmaningar på ett strukturerat sätt, för att skapa en långsiktig kraft till förändring!

Malin Erikson, Campus Ljungby, är regionledare för Produktionslyftet och samordnar därmed arbetet och coacherna i Småland, på Öland och på Gotland. Hittills har nästan 300 företag i Sverige deltagit i Produktionslyftet och en stor andel av dem finns just i denna regionen.

Ta reda på mer om Produktionslyftet här: https://www.produktionslyftet.se

Tycker Ni att det låter intressant?

Om du tycker att Produktionslyftet verkar vara intressant för ditt företag, kontakta gärna oss för mer information.