Produktionslyftet

Den snabba teknik- och samhällsutvecklingen driver radikala förändringar inom industrin. För svenska företag är möjligheterna stora men utmaningarna finns också där i form av exempelvis kompetensbrist, global konkurrens och allt tydligare krav på hållbarhet och nya affärsmodeller. Hur gör vi, som människor och som organisationer, för att hantera dessa utmaningar?

Produktionslyftets syfte är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svensk industri och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige. Produktionslyftet är ett nationellt program som initierades av Teknikföretagen och IF Metall 2006 och metodiken är väl utprovad och förbättras ständigt. Deltagande företag får hjälp att bygga strukturer som ger stöd för utveckling, lärande och engagemang på alla nivåer. De får också träna på att omsätta sina nya kunskaper i handling. Processen bygger på principer som kopplar till Lean men tar utgångspunkt i de utmaningar och ambitioner som är viktigast i det enskilda företaget.

Produktionslyftet innebär en förändringsresa som inledningsvis pågår under 18 månader, då företaget tillsammans med en coach arbetar med sina utmaningar på ett strukturerat sätt, för att skapa en långsiktig kraft till förändring!

Malin Erikson, Campus Ljungby, är regionledare för Produktionslyftet och samordnar därmed arbetet och coacherna i Småland, på Öland och på Gotland. Hittills har nästan 300 företag i Sverige deltagit i Produktionslyftet och en stor andel av dem finns just i denna regionen.

Ta reda på mer om Produktionslyftet här: https://www.produktionslyftet.se


Via Produktionslyftet erbjuds aktiviteter som seminarier och utbildningar. Dessa kan du hitta i vår kalender.


Tycker Ni att det låter intressant?

Om du tycker att Produktionslyftet verkar vara intressant för ditt företag, kontakta gärna oss för mer information.