you-x-ventures-6awfTPLGaCE-unsplash

Innovationslänken

Framtidssäkra er verksamhet genom innovation

Inga innovationer inom företaget på senare år? Osäkra på var ni ska börja för att utveckla era produkter eller tjänster? Med hjälp av projekt Innovationslänken kan ert företag få kunskap, nätverk och verktyg för innovation. Allt i syfte att öka er produktion och tillväxt. Och att framtidssäkra er verksamhet.

Agenda 2030 (Globala målen) innebär förändring mot ett hållbart samhälle. Genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige. I kombination med att den digitala utvecklingen går allt snabbare är det viktigare än någonsin att ständigt utvärdera vad som på ett hållbart sätt kan göras bättre,  eller helt annorlunda. Genom att ha god insikt i sina kunders behov, egna processer och förmågor samt förändringar och framtidsspaningar kan rätt problem eller möjlighet definieras. Det kan i nästa steg leda till implementerade förbättringar och nya banbrytande lösningar som blir attraktiva på framtidens marknad.

Innovationslänken finns till för att stödja er att genom samarbeten finna vägar till framtiden. Under 2021–2023 ordnas en mängd aktiviteter för er som är små och medelstora företag inom IT/IKT, tillverkning och industri i vår region. 

Genom att bli en del av Innovationslänken kommer ert företag att
1) få kunskap kring vad innovation är, varför det är viktigt och hur ni kan gå till väga
2) få hjälp av kreativa universitetsstudenter i era innovationsutmaningar
3) bli sammanlänkade med andra företag för innovationssamarbeten
4) få möjligheter att inleda innovationssamarbete med forskare

Tycker Ni att det låter intressant?

Är du intresserad av att deltaga i projektet, kontakta gärna oss.

Projektet sträcker sig från den 1 januari 2021 fram till februari 2023 och är ett samverkansprojekt mellan Campus Ljungby, Videum Science Park och Linnéuniversitetet. Projektet finansieras av Tillväxtverket och Region Kronoberg.