you-x-ventures-6awfTPLGaCE-unsplash

Innovationslänken

Framtidssäkra er verksamhet genom innovation

Inga innovationer inom företaget på senare år? Osäkra på var ni ska börja för att utveckla era produkter eller tjänster? Med hjälp av projekt Innovationslänken kan ert företag få kunskap, nätverk och verktyg för innovation. Allt i syfte att öka er produktion och tillväxt. Och att framtidssäkra er verksamhet.

Agenda 2030 (Globala målen) innebär förändring mot ett hållbart samhälle. Genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige. I kombination med att den digitala utvecklingen går allt snabbare är det viktigare än någonsin att ständigt utvärdera vad som på ett hållbart sätt kan göras bättre,  eller helt annorlunda. Genom att ha god insikt i sina kunders behov, egna processer och förmågor samt förändringar och framtidsspaningar kan rätt problem eller möjlighet definieras. Det kan i nästa steg leda till implementerade förbättringar och nya banbrytande lösningar som blir attraktiva på framtidens marknad.

Innovationslänken finns till för att stödja er att genom samarbeten finna vägar till framtiden. Under 2021–2023 ordnas en mängd aktiviteter för er som är små och medelstora företag inom IT/IKT, tillverkning och industri i vår region. 

Genom att bli en del av Innovationslänken kommer ert företag att
1) få kunskap kring vad innovation är, varför det är viktigt och hur ni kan gå till väga
2) få hjälp av kreativa universitetsstudenter i era innovationsutmaningar
3) bli sammanlänkade med andra företag för innovationssamarbeten
4) få möjligheter att inleda innovationssamarbete med forskare


Kommande aktiviteter

 • Monitornätverksträff 19/1 – Monitor-användare i kommunerna Ljungby, Alvesta, Markaryd och Älmhult, välkomna till en träff för att starta ett användarnätverk för Monitoranvändare!

Genomförda aktiviteter

 • Diskussioner om kompetensförsörjning och att skapa tidigt intresse för teknik (tillsammans med företag, teknikcollege, tekniksprånget och YH-utbildare)
 • Alvesta Framtidsdag – innovation och samarbete (arrangemang för företag i regionen där olika innovativa projekt presenterades)
 • Workshoppar: automatisering, verktyg för att mäta sin innovationsförmåga, addera kund/användardesign till sitt erbjudande
 • Digitala veckan – Om att attrahera, rekrytera och behålla framtidens arbetskraft (workshop tillsammans med företag och generation Z)
 • Innovationsveckan – Om innovationskraft och problemförståelse (föreläsning och paneldiskussion)
 • IoT och dess möjligheter (tillsammans med IoT-lab SME på Linnéuniversitetet)
 • ”Jag har inte tid!” En workshop för dig som inte har tid
 • Innovation Poster Show – Studenter från systemvetenskapliga- och informationslogistiska programmen på Linnéuniversitetet presenterar sina innovationsprojekt med en pitch och en poster.
 • Interaktionsdesign ger bättre samspel mellan teknik och användare
 • CO2 och hållbarhetsworkshop – hur jobbar vi med hållbarhetsmålen och vårt CO2-avtryck i olika ändar av en verksamhet. 8 september 8.00-12.30. Anmäl dig här.
 • Förenkla för användaren med interaktionsdesign – En workshop som ger insikter i hur ni kan förbättra er verksamhet genom bättre sampel mellan teknik och användare. 28 september 9.00-12.00 (fysiskt) eller 13.00-16.00 (digitalt). Anmäl dig här.
 • Innovationsevent – Smarta digitala lösningar för industrin 7 december


Upphandling

Frågor och svar upphandling


Tycker Ni att det låter intressant?

Är du intresserad av att deltaga i projektet, kontakta gärna oss.

Projektet sträcker sig från den 1 januari 2021 fram till april 2023 och är ett samverkansprojekt mellan Campus Ljungby, Växjö Linneaus Science Park och Linnéuniversitetet. Projektet finansieras av Tillväxtverket och Region Kronoberg.