DigIT Hub

DigIT Hub Sweden är en europeisk digital innovationshubb (EDIH). Vi hjälper företag och den offentliga sektorn att digitalisera, med ekonomiskt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Vinnova, Region Skåne, Region Blekinge och Region Kronoberg.

Digitalisering har förändrat vårt sätt att interagera med kunder, partners och medborgare. För företag i tillverkningsindustrin krävs digital omställning för att förbli konkurrenskraftig och relevant i en allt mer uppkopplad värld. För offentlig sektor handlar det om att möta nya digitala förväntningar hos medborgare och använda teknologi för att skapa en positiv effekt i samhället.

DigIT Hub Sweden använder digitaliseringen som en motor för att skapa hållbara och effektiva arbetssätt, stärkt konkurrenskraft och bättre anpassade tjänster. Vi hjälper organisationer att hänga med i den digitala omställningen genom tillgång till en hubb av verktyg, tjänster, utbildningsmöjligheter och partnernätverk. Tillsammans blir vi bättre på att möta förväntningarna från kunder, medarbetare och medborgare som blir alltmer digitala.

Fokus ligger på omställningen mot smart industri och smarta städer, där kopplingen till både digitalisering och hållbarhet är central.


DigitHub erbjuder företag, organisationer och offentlig sektor:

  • Verktyg och tjänster: Vi hjälper dig att identifiera, välja och implementera lämplig teknik och digitala processer som uppfyller dina nuvarande behov.
  • Kompetens och utbildning: DigIT Hub Sweden har ett nära samarbete med utbildningscenter, utbildningsleverantörer och forskningsinstitutioner och kan hjälpa er att bygga digital kompetens inom er organisation. Vi bygger digital kapacitet för de som är anställda idag, men också för framtida generationer.
  • Testmiljöer: DigIT Hub Sweden tillhandahåller miljöer som gör det möjligt att testa innan ni investerar  i nya verktyg eller ny digital utrustning. Testmiljöerna erbjuds i både digitala och fysiska miljöer.
  • Partnernätverk: Genom DigIT Hub Sweden får ni tillgång till ett innovationsekosystem i form av ett partnernätverk. Nätverket erbjuder olika verktyg och tjänster som gör det enklare att välja den teknik eller digitala process som täcker era behov.
  • Finansieringsstöd: DigIT Hub Sweden ser till att ni aldrig ensamma på er digitala resa. Vi ger dig tillgång till finansieringsmöjligheter och expertstöd, samt ett nätverk av investerare och företagsutvecklare på regional, nationell och europeisk nivå.

Tjänstekatalogen

Inom DigIT Hub erbjuder konsortiet ett utbud av tjänster, kompetens och resurser som kan paketeras till erbjudanden som är relevanta för din ökade digitalisering. I katalogen samlas dessa tjänster.

Evenemang

Digit Hub erbjuder även evenemang. Nyfiken på vilka evenemang som erbjuds? Här hittar du kommande event! Du kan även ta del av evenemang i vår kalender.

Få stöd

Vi är här för att hjälpa organisationer i södra Sverige att digitalisera! För att vara berättigad till stöd genom DigIT Hub måste din organisation uppfylla följande två kriterier:

1) Vara ett litet eller medelstort företag (SME) ELLER en enhet inom den offentliga sektorn;

2) Fokusera brett på områdena “smarta städer” eller “smart industri”.


Digit Hubs Missions-program

DigIT Hub är ett EU-finansierat initiativ som stödjer ökad digitalisering av små- och medelstora företag samt offentlig sektor i södra Sverige. Vi fokuserar särskilt på omställningen mot “smarta hållbara städer” och “smart industri”.

En del av vår finansiering går till att hjälpa organisationer att utveckla sina digitaliseringsidéer genom DigIT Hubs Missions-program.

Vad du får ut av programmet

Blir din organisation utvald till Missions-programmet så kommer vårt team och nätverk av partners att arbeta tillsammans med dig under sex månader för att förverkliga din digitaliseringsidé. Resultatet blir en konkret digital insats som implementeras i din organisation.

Varje DigIT Hub Mission värderas upp 750 000 SEK i expertstöd.

Urvalskriterier

Mellan 2023 och 2025 kommer 24 Missions-projekt att väljas ut baserat på följande kriterier:

Stödberättigande: Organisationen representerar offentlig sektor eller motsvarar definitionen av ett litet till medelstort företag (SME) med högst 249 anställda. Organisationen måste vara belägen i Blekinge, Kronoberg eller Skåne i södra Sverige.

Fördelning: Vi eftersträvar en jämn fördelning mellan små och medelstora företag och offentlig sektor. Fokus i projekten ligger på digital transformation mot smarta städer och smart industri.

Behov av digitalisering: Projekten väljs ut för att matcha tillgänglig expertis och resurser inom DigIT Hubs partnernätverk.

Hållbar utveckling: Projekten bör ha en tydlig koppling till hur man med hjälp av digitalisering kan bidra till den gröna omställningen.

Engagemang: Projekten väljs ut baserat på den sökande organisationens möjlighet och förmåga att engagera sig under hela uppdragsperioden på sex månader Resursbehov och tidsåtgång kan komma att variera beroende på projektets omfattning.

Ansökningarna kommer att utvärderas av en jury bestående av representanter från partners inom projektteamet.

Är du osäker på om du uppfyller kriterierna? Kontakta oss gärna!


Läs mer om projektet Digit Hub Sweden här.

Oavsett om ni precis har påbörjat ett digitaliseringsprojekt, eller har komplexa utmaningar i ett befintligt projekt så hjälper vi er på vägen.

Vill du och ditt företag veta mer om hur vi kan hjälpa er? Ta kontakt med projektledare Patrik Perslow.