omvärldssbevakning

Nyhetsbrev Omvärldsbevakning: Följ trender som påverkar svensk industri

Oktober 2022

Vad händer i omvärlden och hur påverkar det ditt företag?
IUC, (Industriella UtvecklingsCentra) uppmärksammar olika trender som händer i vår omvärld och ger oss tydliga djupdykningar hur de kan påverka oss som företagare.

Trend 1: Geotermisk energi – framtida bidrag till energimixen?

Kan geotermisk energi, det vill säga att använda värme från vulkanisk aktivitet, bli en del av vår framtida och klimatsmarta energiproduktion? Det ska den amerikanska regeringen undersöka. Teknologin har hitintills varit dyr och ineffektiv i stor skala. Men kan innovationer och teknologiöverföring från näraliggande produktion av gas, skiffergas och olja skynda påutvecklingen? Projekt i Malmö, Göteborg, Helsingfors, Århus och Toscana visar på möjligheterna, men också svårigheterna.

Trend 2: Ljus framtid för digitala tvillingar

En av flera stora fördelar med att arbeta med digitala tvillingar är att kunna testa, analysera och utvärdera olika förändringar innan förändringarna sker i skarpt läge. Detta genom att bygga upp digitala och identiska tvillingar av fysiska objekt, exempelvis produktionsanläggningar eller infrastruktur. Med hjälp av digitala tvillingar går det att göra simuleringar som kan visa värdefulla data, såsom obalanser, flaskhalsar och uppenbara svagheter i exempelvis ett produktionsflöde.

Användningsområdena blir fler och fler vilket gör det än viktigare att hålla ett öga på tekniken.

Trend 3: Batteriernas betydelse för energiproduktionen ökar

Stigande gaspriser, energimixens innehåll och energimarknadens funktionssätt är alla delar som påverkar prisutvecklingen på el just nu. I denna utveckling kommer batteriernas betydelse att öka världen över. Förmågan att lagra energi till tillfällen då solen inte lyser och vinden inte blåser skapar möjligheter till en jämnare energiförsörjning. Utvecklingen kommer att öka konkurrensen om de avgörande jordartsmetallerna, vilket också kan påverka industrin och geopolitiken i framtiden.

Geotermisk energi – framtida bidrag till energimixen?

Nyligen annonserade USA:s regering en satsning på att utforska framtida användningsområden för geotermisk energi, det vill säga att utvinna energi från jordens innandöme genom att dravärme från vulkanisk aktivitet. Historiskt har energiformen varit dyr. Teknologin har fungerat väl i områden där värmen från berggrunden har varit enkel att komma åt. Men den har varit dyr och svår att använda i länder och miljöer med en mer otillgänglig berggrund.

Men nu är frågan om teknologiöverföring från näraliggande produktion av gas, skiffergas och olja kan skynda på utvecklingen? Det skulle kunna öppna helt andra dörrar för energiformen att bli enkostnadseffektiv och stabil del av energimixen. Tekniken skulle i så fall kunna bli aktuell i länder med en mer otillgänglig berggrund som exempelvis Sverige har. För industrin skapar detta potentiellt goda möjligheter att utforska området vad gäller såväl underhåll som maskintillverkning.

Ljus framtid för digitala tvillingar

Teknikutvecklingen, snabbare uppkopplingar och möjligheter att samla in och analysera stora mängder data skapar nya möjligheter att arbeta med digitala tvillingar. Användningsområdena och tekniken flyttar nu in i allt fler objekt, maskiner, infrastrukturer och tillverkningsprocesser. Till och med hälsan i världshaven kan analyseras tack vare tekniken. En av flera stora fördelar med att arbeta med digitala tvillingar är att kunna testa, analysera och utvärdera olika förändringar innan förändringarna sker i skarpt läge. Detta genom att bygga upp digitala och identiska tvillingar av fysiska objekt, exempelvis produktionsanläggningar eller infrastruktur. Användningsområdena blir fler och fler vilket gör det än viktigare att ha ett öga på tekniken.

Batteriernas betydelse för energiproduktionen ökar

Northvolts stora batterisatsning i Skellefteå väl omskriven. Men investeringen är bara ett exempel på hur batterier världen över ökar i betydelse. Batterier blir allt viktigare för att kunna jämna ut energitillgången. Detta innebär ett uppsving för batteriproduktion och investeringar i batterier världen över. En ökad batteriproduktion innebär ökad konkurrens om jordartsmetaller, vilka också kan komma att forma så väl industri som geopolitik i framtiden. För att kunna producera alla de batterier som kommer att behövas är gruvindustrin särskilt viktig.


Omvärldsbevakning