8.30-13.00

Workshop – Omvärldsbevakning

Vi ser en allt mer komplex värld som förändras i snabb takt och där varje företag behöver förstå och analysera hur
dessa förändringar påverkar dem nu och i framtiden.
I denna workshop kommer vi att jobba med skarpa frågor och gå igenom en handlingsplan utifrån nedan punkter:

 1. Gå igenom grunderna för omvärldsbevakning
 2. Träna på att ställa frågor
 3. Generera trender, prioritera trenderna, placera dem i konsekvensträdet med idégenerering utifrån företagens perspektiv
 4. Dela med sig av sina trender, konsekvenser och någon idégenerering

  Målgrupp:
  Ledningsgrupp, VD, produktionsledare och inköpschef

  Praktisk information
  Datum: 11 eller 18 november 2022
  Tid: 08.30-13.00
  Plats: Campus Ljungby
  Utbildare: Camilla Dahlin och Bengt Gebert, IUC Syd Malmö
  Anmälan: klicka här.