09.00-15.00

Workshop Cirkulär ekonomi & affärsmodeller

BAT är ett ESF-projekt som verkar för en grön hållbar industriell omställning och vi är oerhört glada att kunna bjuda in till Workshops inom hållbarhet.

Utbildningen ges av RISE, som är Sveriges ledande utbildare inom området.

Syftet är att inspirera, skapa insikt och tillgängliggöra forskningsresultat. Genom workshopsformatet ges möjligheten att få en djupare kunskap inom hållbarhet.

Utbildningen är kostnadsfri och sker på Campus Ljungby!

Workshop Cirkulär ekonomi & affärsmodeller 6 timmar (09.00-15.00)
Kortare hemläxa innan tillfället, samt 2 timmars digital uppföljning efter workshop.

Innehåll:
• Identifiera möjligheter med verktyget Circular scanner
• Intressentanalys & värdekedja
• Nuläge och plan för framtiden

När, var & hur:
26/4, kl. 09.00-15.00, i Ljungby (fysisk träff)
Anmäl dig här: https://forms.gle/bEiTUxEZQTPJVtyM9

Inbjudan:

Kontakt: