09.00-12.00

Värdebaserad försäljning ”Sell value or die”

En regel vi arbetar stenhårt utifrån är att företaget i fråga skall skapa värde i alla led och på så vis förtjäna rätten till relationen med sina kunder och intressenter. Då behöver man arbeta dedikerat med utveckling för att ge företaget rätt förutsättningar att anpassa verksamheten efter nya kundkrav och köpmönster, vilket leder till att alla i organisationen vet varför vi gör det vi gör och för vem.

På agendan
• Värdebaserad Försäljning 2022
• Lär er skilja på vad ni säljer och vad kunden köper
• Varför ska kunden köpa din lösning?
• Vilka värden tillför du kunden?
• Hur särskiljer du dig ifrån konkurrenterna?
• Vi utmanar oss med SO WHAT VS WOW challenge för kunden

Kursledare
Henrik Jönsson från Finnveden Säljkraft – Henriks största passion och drivkraft är guida och hjälpa individer, företag och organisationer att bli framgångsrika och nå sin fulla potential. Alltid med största fokus på att viljan och förmågan att vinna ska vara större än rädslan att förlora.

Var
Digitalt. Länk skickas till dig den 10 februari.

Datum & tid
11 februari klockan 09.00-12.00
Seminariet är kostnadsfritt och ingår i erbjudandet för STORK

Anmäl dig här.

Detta projekt medfinansieras av Europeiska unionen/ Europeiska socialfonden.