Kl. 9.00-16.00

Utbildning: Lagstiftning, föreskrifter och förordningar

19 januari kl. 9-16
Digital undervisning på Campus Ljungby

Rättsliga förutsättningar inom vård och omsorg. Olika former av lagskydd. Grundläggande rättigheter överväganden och förslag samt nu gällande lagrum. Vi nämner även framtidsperspektiv och förslag till lagändringar.

Målgrupp: Biståndshandläggare, undersköterskor, sjuksköterskor

Utbildare: TUC Academy, Maria E Andersson.

Maria har arbetat i flera olika roller inom vård och omsorg och har drivit det egna företaget omsorgsbolagen Jordnära AB. Främst utbildar Maria inom välfärdsteknik både inom äldreomsorg och LSS, men leder även kurser i kommunikation, ledarskap, grunder i behandlingsarbetet, sociologi, utomhuspedagogik, grupp-och personlighetspsykologi, socialrätt och dokumentation och socialpedagogik.