9-15

Utbildning inom Social Hållbarhet

 I denna utbildning får du en förståelse för vad som inkluderas i social hållbarhet samt varför och hur företag arbetar med det. Du får ta del av de vanligaste utmaningarna och framgångsfaktorer för ett lyckat socialt hållbarhetsarbete. Några av de område som berörs är jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet, inkludering och likabehandling.