Kl. 9.00-16.00

Utbildning: Informations- och samtyckeshantering samt uppföljning av insatser som inkluderar välfärdsteknik

13 februari kl. 9-16

Digital undervisning på Campus Ljungby

Vi lyfter olika lagrum och olika samtyckesformer. Vi utgår från individ och situation och lyfter även GDPR.

Inför kursdagen kommer det att delas ut en reflektionsuppgift inför dagen:
– Fundera över om du varit med om en situation där du upplevt någon form av svårighet till att få samtycke.

Målgrupp: Biståndshandläggare, vårdbiträde, undersköterskor, sjuksköterskor

Utbildare: TUC Academy, Maria E Andersson.
Maria har arbetat i flera olika roller inom vård och omsorg och har drivit det egna företaget omsorgsbolagen Jordnära AB. Främst utbildar Maria inom välfärdsteknik både inom äldreomsorg och LSS, men leder även kurser i kommunikation, ledarskap, grunder i behandlingsarbetet, sociologi, utomhuspedagogik, grupp-och personlighetspsykologi, socialrätt och dokumentation och socialpedagogik.