Kl. 9.00-16.00

Utbildning: Informations- och samtyckeshantering samt uppföljning av insatser som inkluderar välfärdsteknik

13 februari kl. 9-16

Digital undervisning i Teams

Vi lyfter olika lagrum och olika samtyckesformer. Vi utgår från individ och situation och lyfter även GDPR.

Inför kursdagen kommer det att delas ut en reflektionsuppgift inför dagen:
– Fundera över om du varit med om en situation där du upplevt någon form av svårighet till att få samtycke.

Målgrupp: Biståndshandläggare, vårdbiträde, undersköterskor, sjuksköterskor

Utbildare: TUC Academy, Maria E Andersson.
Maria har arbetat i flera olika roller inom vård och omsorg och har drivit det egna företaget omsorgsbolagen Jordnära AB. Främst utbildar Maria inom välfärdsteknik både inom äldreomsorg och LSS, men leder även kurser i kommunikation, ledarskap, grunder i behandlingsarbetet, sociologi, utomhuspedagogik, grupp-och personlighetspsykologi, socialrätt och dokumentation och socialpedagogik.