Kl. 9.00-16.00

Utbildning; Framgångsfaktorer för digital utveckling, möjligheter, utmaningar och dilemman

25 november kl. 9-16
Digital undervisning på Campus Ljungby eller valfri plats

Målgrupp: Chefer, verksamhetsutvecklare, verksamhetsstrateger

Inför kursdagen kommer det att delas det ut en reflektionsuppgift i syfte att dela erfarenheter inom den digitala utvecklingen. Vi kommer gå igenom implementeringsprocesser och dela med oss av konkreta verktyg för att få bättre förutsättningar.

Utbildare: TUC Academy, Maria E Andersson.

Maria har arbetat i flera olika roller inom vård och omsorg och har drivit det egna företaget omsorgsbolagen Jordnära AB. Främst utbildar Maria inom välfärdsteknik både inom äldreomsorg och LSS, men leder även kurser i kommunikation, ledarskap, grunder i behandlingsarbetet, sociologi, utomhuspedagogik, grupp-och personlighetspsykologi, socialrätt och dokumentation och socialpedagogik.