Kl. 9.00-16.00

Utbildning: Etik och värdegrund och tjänstedesign

20 februari kl. 9-16
Digital undervisning via Teams

Etiska principer inom hälso- och sjukvården, inre och yttre ramar som vi har att förhålla oss till. Resonemang kring prioriteringar och bemötande.
Vi kommer ha gruppdiskussioner kring hur vi ska förhålla oss till olika situationer vi möter, samt att lära av upplevelser vi genomgått.

Målgrupp: Vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor och goda, nyfikna ambassadörer ute i verksamheterna.

Utbildare: TUC Academy, Maria E Andersson.
Maria har arbetat i flera olika roller inom vård och omsorg och har drivit det egna företaget omsorgsbolagen Jordnära AB. Främst utbildar Maria inom välfärdsteknik både inom äldreomsorg och LSS, men leder även kurser i kommunikation, ledarskap, grunder i behandlingsarbetet, sociologi, utomhuspedagogik, grupp-och personlighetspsykologi, socialrätt och dokumentation och socialpedagogik.