12.45-16.15

Tillsammans säkrar vi kompetensförsörjningen

Genom att tidigt engagera och profilera oss mot framtidens arbetskraft – ungdomarna – säkrar vi vårt företags kompetensförsörjning. Och förblir konkurrenskraftiga på lång sikt.

I denna workshop får vi ta del av lärdomar från olika aktörer som idag arbetar aktivt med att öka barn och ungdomars intresse för teknik. Från grundskolan till gymnasiet. Vi får konkreta exempel på hur företag kan engagera sig, med större och mindre insatser, i utbildnings- och rekryteringsinsatser som prao (praktisk arbetslivsorientering), APL (arbetsplatsförlagt lärande) och LIA (lärande i arbetet) samt olika projektarbeten.

Tillsammans definierar vi sedan ett antal utmaningar utifrån våra egna erfarenheter och det vi fått presenterat. Gemensamt inspirerar vi varandra till att se möjligheter och lösningar. Så att vi
genom vårt engagemang och tidiga kontakt med ungdomarna säkrar kompetensförsörjningen. För ett hållbart näringsliv i vår region!

När: 28 april, kl. 12.45-16.15

Var: Campus Ljungby, Strålforssalen

Målgrupp: Små och medelstora företag inom industri och it i Kronoberg

Kostnad: Gratis

Anmälan: Anmäl dig genom att klicka här.

Inbjudan hittar du här:

Vid frågor, kontakta:

Logotyoper för workshopens samarbetspartners