Återkommer senare till anmälda

Studieresa möjligheternas bostad

12 januari

Möjligheternas bostad är ett kunskaps- och utvecklingscenter för välfärdsteknik i Motala kommun. Här kan du titta på smarta lösningar och produkter för ett tryggt och bekvämt boende. Den är till nytta för alla oavsett ålder och behov, men riktar sig framför allt till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Du kan få hjälp med att få en bättre kunskap om ny teknik, vissa hjälpmedel samt anpassningar i bostaden. Mycket av det som visas är bra för alla men nödvändigt för vissa.

Det finns många smarta idéer och hjälpmedel som ger möjlighet att bibehålla eller öka din delaktighet, självständighet, aktivitet och trygghet i hemmet. En del produkter köper du själv, andra hjälpmedel och en del bostadsanpassning kan du ha rätt att få hjälp med.

Praktisk information

·Vi åker en gemensam buss från Ljungby till Motala med möjlighet till nätverkande över organisationsgränser och för ökad gemenskap inom personalgrupper.
·Lunch äts gemensamt i Ödeshög på restaurang Rasta.
·Inträde och guidad rundvandring på Möjligheternas Bostad i Motala inklusive fika
·Avfärd till Ljungby

Pris 750:-/deltagare inkl. moms.
Sista anmälningsdag 28 december
Max antal deltagare 25.