09:00-15:00

Smart och digital produktion

Välkommen till en inspirationsdag om “Smart och digital produktion” på Campus Ljungby!

– Om hur små och medelstora tillverkande företag kan starta – och ro i land – den digitala resan utifrån förutsättningarna i den egna verksamheten.

En digitaliserad produktion kan öka kvaliteten, förbättra samarbeten över team- och avdelningsgränser och bidra till förbättrad lönsamhet. Likaså kan företagets hållbarhetsarbete och affär utvecklas. Stora värden finns att hämta genom att gå från papper och ohanterliga Excel-filer till sensorer och synliggjord data. Men hur startar man?

Produktion2030, RISE och IUC (Campus Ljungby) erbjuder en inspirationsdag på plats hos oss på Campus Ljungby. Syftet är att inspirera och skapa möjlighet för deltagande företag att starta en färdplan för en smart och digital transformation. Dagen leds av Martin Friis och Magnus Mörstam, experter på digital och smart industri, som har anpassat innehållet till små och medelstora tillverkande företags förutsättningar.

Deltagande företag får med sig:

  • En fördjupad förståelse för hur en digital transformation kan effektivisera företagens verksamheter.
  • Start på en färdplan för en digital transformation, från utmaning och behov till idégenerering och att stå redo för genomförande.
  • Ökad mognad, kapacitet och förmåga att driva digitaliseringsarbetet i företagen med hjälp av industrinära verktyg och metoder.
  • Förbättrade förutsättningar att stå rustade att använda AI.

När?

6 mars 2024, 09:00-15:00

Plats?

Campus Ljungby, Garvaren Ljungby

Kostnadsfritt och vi bjuder på frukost, lunch och fika

Anmäl dig här!