8.30-16.30

Operativt och Taktiskt inköp


Under denna utbildning tar vi med dig på en inköpsresa där vi går hela vägen från operativt, taktiskt och strategiskt inköp och kopplar detta mot företagsövergripande inköpsstrategier och inköpsprocessen. Utbildningen består av totalt 12 moduler där vi kommer beröra områden som strategiskt inköp och leverantörsutveckling, behovsanalyser och prognostisering, riskhantering, cirkulär ekonomi, förhandlingsmetodik, grundläggande logistik, leverantörsmarknaden, avtalsskrivning och olika inköpsKPI:er för att nämna några. Detta är
den första modulen i denna utbildning och en övergripande introduktion till kommande moduler.

Kursinnehåll modul 1
Under denna modul tittar vi närmare på operativt inköp och taktiskt inköp i daglig verksamhet samt hur funktionerna stöttar strategiskt inköp och företagets långsiktiga mål.
Vi går igenom hur det övergripande dagliga operativa och taktiska arbetet kan se ut och vad det bör innehålla, vikten med en tydlig inköpsledning, styrning och inköpspolicy för att bedriva framgångsrikt inköp. Vi tittar på hur det kan se ut på olika bolag idag samt kikar in på de olika rollerna operativt, taktiskt och strategiskt inköp kopplat mot inköpsprocessen.


Målgrupp
Modulen vänder sig till dig som arbetar som operativ inköpare och taktisk inköpare eller med logistik och lager med koppling mot inköp. Vi rekommenderar alla som jobbar inom berörda funktioner att gå denna modul för att effektivisera sitt arbete och supporta den övergripande inköpsstrategin i hela organisationen.


Leverantör och kursledare
One Academy AB och Magnus Johem, konsult inom inköp och supply chain med ledande positioner i svenska och internationella företag som bland annat Atlas Copco, Scania och Danaher Motion.


Datum, plats och tid
Kalmar, IUC Kalmar Län 8 mars kl. 08.30 – 16.30 fysiskt deltagande
Ljungby, Campus Ljungby 9 mars kl. 08.30 – 16.30 fysiskt deltagande
Nässjö, Träcentrum 10 mars kl. 08.30 – 16.30 fysiskt deltagande


Anmälan
Anmäl dig här senast 2022-02-25

STORK baseras på identifierade utmaningar som tillverkningsföretagen står inför. Syftet med projektet är att skapa ny kunskap kring robusta leverantörskedjor, strategisk

Vid frågor: