innovationsmastern

13.00-17.00

Om automatisering

Workshoppen äger rum den 25 november kl.13:00-17:00 hos Innovationslänkens samarbetspartner Videum Science Park i Växjö.

Syftet med denna workshop är att utbyta erfarenheter, identifiera utmaningar, inspirera varandra och gemensamt se på möjligheter att omvandla manuell hantering till automatisk hantering (till exempel robotar). Workshoppen genomförs tillsammans med företag och akademi med kunskap och erfarenhet inom området.

Diskussion sker kring; vilka utmaningar bör prioriteras; vilka är deras potentiella lösningar, samt; vilket behov av kompetens/samarbeten finns.

Läs mer om workshopen i dokumentet nedan.

Intresserad?

Anmälan via våra projektledare: