14.00-18.00

Livsmedelshygien

I den här utbildningen lär du dig grunderna i livsmedelshygien, hur ett egenkontrollprogram fungerar och grundläggande kunskap om HACCP. HACCP är en arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktion.
Syftet med utbildningen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper om rutiner för säker livsmedelshantering i måltidsverksamhet.

När: 30 januari kl.14.00-18.00
Var: Campus Ljungby Garvaren plan 2, sal Röd
Anmälan: via länk: https://forms.gle/bZpo4KawhFZczZ4v7 senast 23 januari

Inbjudan:

Kontakt: