08:00-10:30

Let’s Join – Nominits väg mot framtiden

-Välj om du vill delta på plats eller digitalt

Metalltillverkaren Nominit i Värnamo har vuxit med närmare 70 procent under tiden som de har genomfört sitt utvecklingsprogram med Produktionslyftet. Trots de utmaningar som tillväxten medför har de lyckats frigöra kapacitet och öka tillgängligheten i såväl maskiner som processer. Förbättrade förutsättningar att stå rustade att använda AI.

Nominit har gått från traditionellt sälj till att utveckla tillsammans med sina kunder och erbjuda nya innovativa lösningar via en avancerad verktygsverkstad. De driver ett strukturerat förbättringsarbete med högt medarbetarengagemang, problemlösning med rotorsaksanalyser och A3-metodik samt dagliga pulsmöten inom hela verksamheten – marknad, konstruktion, beredning och produktion. Den ökade förbättringstakten medför att Nominit nu kan styra mot nya utmanande mål.

Från Nominit medverkar Anders Kemper, kvalitets- och miljöchef, Ulf Sjölin, vd, och Michael Mann, produktionschef. Seminariet modereras av Produktionslyftets Christian Silvasti.

Upplägg (Två olika sätt att delta):

  • På Campus Ljungby kl. 8:00-10:30, då vi både hinner med att titta på seminariet tillsammans, äta frukost och ställa frågor direkt till föreläsarna.
  • På distans under själva seminariet, kl. 8:30-9:30

När? 15 mars 2024

Var? På plats på Campus Ljungby eller som webbsänt seminarium

Kostnadsfritt och vi bjuder på frukost för de som deltar på plats.

Anmäl dig här: