jay-wennington-N_Y88TWmGwA-unsplash

15.00-16.30

Ledarskap

Seminariet ledarskap handlar om din roll som ledare och de möjligheter och utmaningar som ligger den rollen. I en bransch som tar avstamp i nya förutsättningar efter pandemin behöver vi som ledare också tänka nytt. Oavsett hur länge vi varit branschen. Inspirationsseminariet sätter fokus på ledarskapet genom insiktsfulla exempel från verkligheten samt tips och idéer kring hur du kan skapa ännu starkare team med små enkla medel. Ett seminarie som blandar insikter, reflektioner genom både föreläsning och kortare övningar.

Utbildare:
YrkesAkademin

Datum & tid:
5 maj kl.15.00- ca 16.30 (digitalt)

Anmälan:
Via länk: https://forms.gle/U7bK26DDf3zTev4x5 senast 29 april
(OBS. varje enskild deltagare måste anmäla sig individuellt via länk.)

Projektet finansieras av ESF, Europeiska Socialfonden och medfinansieras av den privata sektorn.