Kl. 9.00-16.00

Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

15 februari kl. 9-16
Plats: Campus Ljungby

En utbildning i tjänstedesign kopplad till patientgrupp utifrån ett identifierat tydligt behov.
Utbildningen går ut på att

  1. Identifiera behov
  2. Sätta upp en process för tjänstedesign
  3. Genomföra/facilitera tillfällen för en process för att ta behovet vidare till en genomförbar lösning med fokus på effekt.

Vi utgår ifrån LFA- (Logical Framework Approach) modellen som visar på bakomliggande behov kopplat till de utmaningar vi ser för den specifika gruppen, vilka insatser vill vi göra, hur kommer vi fram till dem samt vilket resultat vill vi ha för att få långsiktig effekt.

Utbildare: Peter & Partner, Lotta Clemence

Svartvitt porträtt Lotta

Lotta har mångårig erfarenhet av att utbilda människor inom olika områden, såsom Förändringsledning, Ledarskap, Innovation och Entreprenörskap. Lottas drivkraft är att få människor och organisationer att få ut det bästa av sig själva och få känna att det ni gör skapar värde och mening.