08:30-11:30

Kraft att förändra – Produktionslyftets inspirationsträff på Stoeryd AB

Produktionslyftet välkomnar till en inspirationsträff anordnad av Campus Ljungby och Skill. Värden för träffen är Stoeryd AB i Tranås, finalist i det stora leanpriset. Temat för inspirationsträffen är förändringsarbete och hur långt man kan hinna på två år.

Att löpande förbättra och förnya kräver att du och dina kollegor förmår samla styrkorna kring det som är viktigt. Avgörande är ett hållbart ledarskap samt att ni investerar tid och kraft för att skapa samsyn kring era viktigaste utmaningar – så att ni uthålligt kan driva i rätt riktning.

Vi kommer gå igenom vad som krävs för förnyelse i grunden där ni inspireras av principerna för Lean samt får möjlighet att lyssna till ett företag som tidigare gjort en liknande resa. Här får du en chans att se vad som är möjligt, men också vad som krävs. Under dagen kommer vi givetvis att få en rundvandring i verksamheten och se vad som verkligen händer med några stopp på vägen.

Upplägg för dagen:

8:30 Välkomna – Skill/Campus Ljungby bjuder på kaffe och frukostfralla

9.00 Introduktion till Kraft att förändra

9.15 Så här har vi gjort på Stoeryd – Vad har vi hunnit sedan starten den 17 juni 2021.

10.00 Rundvandring i verksamheten

11:00 Frågestund informationsutbyte

11:30 Avslutning

Träffarna kommer att anordnas vid tre tillfällen under hösten: 12/10, 26/10 och 23/11.

Vid frågor kontakta:

Elin Von Der Lanken.

013 32 94 12

Malin Eriksson

Telefon: 0372-78 00 24

David Andersson

Telefon: 070-878 82 39