jay-wennington-N_Y88TWmGwA-unsplash

15.00-16.30

Köksekonomi

Ekonomiska begrepp, nyckeltal, kalkylering och personalkostnader är en viktig del i köksekonomin, men det finns såklart mer att väga in!
Exempelvis hur du kan minska kostnaden på maträtten genom att anpassa råvaran.
Så ta nu chansen att öka upp din kunskap och känn glädjen i att kunna göra medvetna val i den dagliga verksamheten och sätta strategier framåt som ökar upp din restaurangs marginaler och samtidigt bibehåller den höga kvalitén.

Utbildare:
TUC Yrkeshögskola

Datum & tid:
12 maj kl.15.00- ca 16.30 (digitalt)

Anmälan:
Via länk: https://forms.gle/wc3d8jJJdXQeA8fb7 senast 5 maj
(OBS. varje enskild deltagare måste anmäla sig individuellt via länk.)

Projektet finansieras av ESF, Europeiska Socialfonden och medfinansieras av den privata sektorn.