IoT tech day 1

13.00-17.00

IoT workshop för SMF i Ljungby

Vad är en workshop?

Det är ett tillfälle på cirka 3–4 timmar där vi tillsammans implementerar en enkel IoT-enhet, samt visualisera sensordata. Varje deltagare får låna ett utvecklings-kit innehållande ett utvecklingskort, en sensor, ett kopplingsdäck och diverse kablar för att tillgodose sig workshopen.

Målet med workshopen är att demonstrera hur enkelt det är att komma igång med IoT, känna på tekniken och väcka nyfikenhet för hur en sådan teknik skulle kunna användas i just din verksamhet.

Hur går en workshop till?

  • Koppla ihop en temperatur & luftfuktighetssensor med ett utvecklingskort
  • Avläsa data från sensorn (i konsolen)
  • Skicka sensordata (via WiFi/LoRaWAN) till Cloud
  • Visualisera data som skickats

Behöver man kunna programmera för delta?

Nej! Vi tillhandahåller och går igenom den kod som behövs för att skapa en enkel prototyp. Målet är att ge dig som deltagare en bild av vad en IoT-enhet är och hur IoT implementeras idag. Deltagare behöver endast ha med sig en egen dator, resten lånar vi ut under workshopen.

När

31 maj kl.13.00-17.00

Plats

Campus Ljungby, Garvaren plan 2, sal 3

Anmälan

Klicka här.

Om projektet

Aktiviteten anordnas av projektet IoT Lab för SMF som finansieras av den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden via Tillväxtverket, Region Kalmar län och Region Kronoberg. Detta projekt ska öka kunskapen om möjligheterna med Internet of Things (IoT), samt utveckla nya idéer och produkter, bland små och medelstora företag (SMF) i Linnéregionen.

Medarrangör: Innovationslänken och Smart-IAT 1.5

Kontakt: