Kl. 15.30-17.00

Inspirationsföresläsning: Omvärldsbevakning, världen i stort, hur långt har man kommit och vad finns i bruk på olika håll i världen

16 januari kl. 15.30-17.00

Digitalt via Teams

Du får exempel på inblickar från olika håll runt om i världen genom filmklipp, exempel och goda berättelser.

Målgrupper: Chefer, verksamhetsutvecklare och förtroendevalda

Utbildare: TUC Academy, Maria E Andersson.

Maria har arbetat i flera olika roller inom vård och omsorg och har drivit det egna företaget omsorgsbolagen Jordnära AB. Främst utbildar Maria inom välfärdsteknik både inom äldreomsorg och LSS, men leder även kurser i kommunikation, ledarskap, grunder i behandlingsarbetet, sociologi, utomhuspedagogik, grupp-och personlighetspsykologi, socialrätt och dokumentation och socialpedagogik.