Kl. 15.30-17.00

Inspirationsföresläsning Lagstiftning, föreskrifter och förordningar

14 november kl. 15.30-17.00

Digitalt via Zoom

Vi går kortfattat igenom rättsliga förutsättningar inom vård och omsorg. Olika former av lagskydd. Grundläggande rättigheter överväganden och förslag samt nu gällande lagrum.

Målgrupp: Biståndshandläggare, undersköterskor, sjuksköterskor

Utbildare: TUC Academy, Maria E Andersson.

Maria har arbetat i flera olika roller inom vård och omsorg och har drivit det egna företaget omsorgsbolagen Jordnära AB. Främst utbildar Maria inom välfärdsteknik både inom äldreomsorg och LSS, men leder även kurser i kommunikation, ledarskap, grunder i behandlingsarbetet, sociologi, utomhuspedagogik, grupp-och personlighetspsykologi, socialrätt och dokumentation och socialpedagogik.