9.00-10.00

Inspirationsföreläsning & workshop Omvärldsbevakning

Vi ser en allt mer komplex värld som förändras i snabb takt och där varje företag behöver förstå och analysera hur dessa förändringar påverkar dem nu och i framtiden.

Praktisk information
Datum inspirationsföreläsning: 20 oktober 2022
Tid: 09.00-10.00
Plats: digitalt
Utbildare: Camilla Dahlin och Bengt Gebert, IUC Syd Malmö
Anmälan: klicka här.